Retningslinjer for ADHD Norge

ADHD Norges ansatte og tillitsvalgte har flere retningslinjer de må forholde seg til i tillegg til vedtektene, verdidokumentet og handlingsplan. Noen av de sentrale retningslinjene er våre «Etiske retningslinjer», retningslinjer om «Personvern» og retningslinjer for «Profilering».

Er du tillitsvalgt hos oss og lurer på hvilke retningslinjer som gjelder, ta kontakt med styret ditt eller sekretariatet.