ADHD og hormoner hos kvinner

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020
Kategori

Symptomer og fungering ved ADHD kan endres løpet av en kvinnes liv. Her skisseres fire stadier, fra pubertet til overgangsalder, hva som skjer hormonelt og hvilke tiltak som kan gjøres for å takle symptomene bedre.

Studier viser en sammenheng mellom symptomer på ADHD og hormoner gjennom hele livet for kvinner. Gjennomsnittsalderen for kvinner som får diagnosen ADHD er 36-38 år. Før den tid, blir jenter og kvinner gjerne feildiagnostisert med depresjon eller angst, som ofte kan være sekundære problemer som overskygger en ADHD-diagnose.

Når spesialisthelsetjenesten diagnostiserer jenter og kvinner med ADHD, vil de sjelden vurdere hormonelle svingninger når de setter opp en behandlingsplan.  

ADHD og ungdom

Ida ble diagnostisert med ADHD uoppmerksom type da hun var 10 år. Hun startet på medisiner og gjorde det bra på skolen. Ting endret seg da Ida ble 12 år, og begynte i 8.klasse. På grunn av hormoner i begynnelsen av puberteten og økende krav på ungdomsskolen, ble det for mye å håndtere. Hun kom for sent til timene, glemte å ta med bøker hjem og jobbet tre timer med lekser daglig, men glemte å levere inn leksene. Mor forteller: vi visste ikke om problemene skyldtes en forverring av ADHD-symptomer, hormonforandringer, bytte av klasse, å håndtere seks ulike lærere, eller en kombinasjon av alt sammen. Idas lege forklarte mor at når jenter når pubertetsalder, vil metabolismen av sentralstimulerende medikamenter gå raskere, noe som medfører kortere virkningstid. En hyppigere dosering kan være en god løsning. I samarbeid med legen, fant Ida, en vei til å takle symptomene: Hun klarer nå å levere skoleoppgavene innen tidsfrist og hun er gladere til sinns. Når hun blir irritert, humørsyk eller glemsom en eller to dager i måneden, vet mor å gi Ida litt mer spillerom.  

Hormonelle effekter på ADHD

De «rasende hormonene» som noen ganger fører til en mer vilter og risikosøkende atferd for tenåringer, har effekt på jenter med ADHD. Dette starter som regel i puberteten i 9-11 års alderen og menstruasjon i 11-14 års alderen.  

Studier viser at jenter med ADHD i tidlig tenåringsalder har mer akademiske problemer, viser mer aggressiv atferd, tidlige tegn på avhengighetsproblemer og har en høyere risiko for depresjon sammenlignet med tenåringsjenter uten ADHD. Ulikt tenåringsgutter med ADHD, som ofte utagerer, vil jenter med ADHD ofte internalisere problemene sine. Dette fører til at vanskene ofte blir oversett.

Hormonendringer i puberteten, spesielt høyere nivå av østrogen og progesteron, kan føre til at ADHD-medisinene blir mindre effektive. Studier har vist at østrogen kan forbedre kvinnens respons på medisiner, men at effekten minskes av progesteron.  

Tiltak. diskuter endret dosering ved bruk av sentralstimulerende med lege. Det kan ta tid med å finne ut hvilken dosering som fungerer best, så vær tålmodig. Identifiser tenåringens styrker og vektlegg disse under den verste tiden av perioden. Ofte fokuserer voksne i nettverket til tenåringene bare på det negative. Hvis tenåringen opplever at ADHD-symptomene forverres i spesielle perioder av måneden, oppmuntre henne til å avslutte lekser før de slår til. Forberedelser til f.eks en stor prøve og skrive ferdig notater kan gjøres før menstruasjonen starter. Vær tålmodig om tenåringen argumenterer eller er frekk. I stedet for å bruke kjeft eller skrike, anbefal henne å hvile en stund. Da lærer hun selvreguleringsmekanismer.

ADHD og reproduktive år

Hormonelle svingninger påvirker absolutt ADHD-symptomene, forteller 41 år gamle Kari. Omtrent tre dager før jeg får menstruasjon og i hele perioden føler jeg meg hyperaktiv, uoppmerksom og rastløs. Jeg mister fokus og får ikke gjort noen ting.  

Hormonelle effekter på ADHD

I gjennomsnitt varer menstrasjonssyklusen i 28 dager. I de to første ukene, kjent som follikkelfasen, øker mengden østrogen gradvis, mens progesteron-mengden er lav. Østrogen fremmer frigjøringen av serotonin og dopamin i hjernen..De to første ukene av syklusen går bedre for kvinner med ADHD enn de neste to ukene, når progesteron-mengdene øker.  

Kvinner med ADHD kan oppleve premenstruelle syndromer (PMS) mer akutt enn andre. En følelse av tristhet og angst vil typisk forverres for kvinner med ADHD under perioden. Men, behandling av ADHD kan forbedre PMS-symptomene.

Tiltak: før logg over ADHD-symptomene i tre måneder. Kartlegg når de oppstår og forverres under menstruasjonssyklusen, og prøv å identifiser et mønster. Noen kvinner har problemer bare en eller to dager i måneden, eller i uken før perioden starter. Hos andre kvinner kan ADHD-symptomene forverres i ca 10 dager under lutealfasen.

En kvinne forteller: Jeg forstod aldri hvordan hormonelle svingninger påvirket mine ADHD-symptomer før jeg startet med logg. Hver måned, i uken før menstruasjon, ble i tåka eller jeg fikk ikke gjort noe. Å bli oppmerksom på når ADHD-symptomene ble verre, hjalp meg å gi meg selv slakk og spillerom, og jeg forstod at min atferd skyldtes hormonsvingninger. Jeg laget strategier for å minimere symptomene. Jeg kuttet ut koffein og sukker uken før perioden, og jeg trente regelmessig.

Kosttilskudd av kalsiumkarbonat (1g/ dag i lutealfasen), samt tilskudd av vitamin B6 (pyridoxon, 50-100 mg) har vist effekt på PMS hos kvinner. Medisiner kan hjelpe. Av antidepressive midler har seletive serotonin reopptakshemmere (SSRI) og selektive noradrenalin reopptakshemmere (NRI) vist å ha effekt på både fysiske og psykiske symtomer og kan tas de siste 14 dagene av menstruasjonssyklus (lutealfasen). Dette kan hjelpe mange kvinner til å håndtere høye og lave emosjoner. P-piller som inneholder gestagenet drospirenon kan forbedre ADHD-symptomene for mange kvinner med å minisere hormonsvingningene. Transdermal østradiol (østrogenplaster), eller tre uker med østrogen piller alene, fulgt av en uke med progesteron alene, kan ofte virke bra.  

ADHD og fødsel

Mari forteller: jeg ble diagnostisert med ADHD når jeg var 29 år, og sluttet med ADHD-medisiner i 30-årene, før jeg ble gravid, i dag har jeg tre barn. Under den første måneden på hver graviditet, ble ADHD-symptomene verre. Under min andre graviditet var jeg i tre små bilulykker den første måneden, alle min feil. Etter som tiden gikk, ble mine ADHD-symptomer bedre. Nå, i midten av 40-årene, tar jeg medisiner daglig og øker dosen dagene før menstruasjon, for å hjelpe meg med å kontrollere symptomene.

Hormonelle effekter på ADHD

Så å si alle hormonnivåer endres under graviditet, mest fordi morkaken selv produserer hormoner og stimulerer andre kjertler for å produsere flere hormoner. Når hormonnivået øker i de første måneder av svangerskapet, vil fremtidige mødre med ADHD oppleve utmattelse, humørsvingninger og angst. Men når østrogennivået øker i svangerskapsprosessen, sier mange kvinner at de føler seg bedre. Det er ingen studier som viser at ADHD- symptomene forbedres under svangerskapet, men empiri viser at det gjør det..  

I ukene etter fødsel, vil hormonnivået synke. Når hormonnivåene synker kan det føre til humørsvingninger og fødseldepresjon for alle nye mødre. Kvinner med ADHD kan bli mer utsatt for depresjon.  

Tiltak: diskuter ADHD behandlingen under svangerskapet og under amming med lege. Under hormonsvingningene, vil mange kvinner velge å ikke ta medisiner. Det viktig å få hjelp under svangerskapet og etter barnet er født. Om hormonforandringene endrer seg og kanskje bedrer ADHD-symptomene, kan stress fra jobben, svangerskap, ta seg av yngre barn hjemme, og angsten for å bli klar for et nytt barn oppveie for hormonelle fordeler.

ADHD og overgangsalder

For ti år siden, hadde Anja en hysterektomi, som sendte henne inn i overgangsalderen. Plutselig, følte jeg angst hele tiden. Jeg var trøtt, disorganisert og ute av fokus. Jeg kunne ikke tenke klart. Etter noen måneder etter operasjon, startet hun på østrogen og symptomene ble sakte bedre. Men hun fortsatte å slite med disorganisering og angst. Legen foreskrev antidepressiva, som ikke hjalp. For fem år siden ble hun diagnostisert med ADHD og ble foreskrevet medisiner. Fremgangen var dramatisk. Jeg tenkte klarere, angsten letnet og ting begynte å henge på greip. Østrogen sammen med medisiner for ADHD hjalp til med å kontrollere ADHD-symptomene. Anja lærte seg strategier for å holde seg organisert og å huske ting, som å ha en kurv nær utgangsdøra med nøkler og mobil. Jeg har også lært meg å delegere, og akseptere at jeg ikke kan gjøre alt. Min mann tar seg av økonomien og mine to sønner, 23 år og 14 år, hjelper til med å holde huset i orden, så kan jeg ha fokus på jobben min.

Hormonelle effekter av ADHD

I overgangsalderen (gj.snitt 51 år), synker østrogennivået med 65 %, en gradvis nedgang starter gjerne 10 år før menopausen. Tapet av østrogen fører til en nedgang av serotonin og dopamin nivå i hjernen. Kvinner forteller om humørsvingninger, tristhet, irritabilitet, utmattelse, uklar tankegang og nedsatt arbeidsminne. Dette kan være mer uttalt hos kvinner med ADHD. I hverdagen kan dette skape vansker med å konsentrere seg og å ta gode valg.

Tiltak: Bruk av p-piller før overgangsalder kan stabilisere hormonnivået og forbedre hjernens funksjon. Etter at menstruasjonen har stoppet, vil mange leger anbefale hormontilskudd   gjerne de første årene etter overgangsalder. Studier har vist at kvinner som får   hormonerstatning presterer bedre på kognitive tester, i tillegg til økt arbeidsminne og evnen til å reflektere bedre.  

For mange kvinner er den beste behandlingen, østrogen alene i tre-fire måneder, etterfulgt av 10 dager med progesteron. Hormontilskudd kombinert med ADHD-medisiner kan ofte forbedre symptomene for mange. Det er viktig i alle faser av livet, å holde ADHD-symptomene under kontroll. Lær mer om ADHD og hva som skjer med kroppen din, og loggfør symptomer. Diskuter behandling med legen din.

Brown J, O'Brien PMS, Marjoribanks J, Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD001396. DOI: 10.1002/14651858.CD001396.pub2.

Eirksson E, Akman A et al. Escitalopram administered in the luteal phase exerts a marked dose-dependent effect in premenstrual dysphoric disorder. J Clin Psychopharmacol 2008; 28(2): 195-202

https://www.additudemag.com/women-hormones-and-adhd/

Bilde kreditering:
Devon Divine @ Unsplash

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten