Behandling

Nasjonal retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av ADHD/Hyperkinetiske forstyrrelser beskriver hvilke behandlingsformer som finnes og hvordan det kan utføres i praksis. Retningslinjen er først og fremst et redskap for fagpersoner som arbeider med behandling av ADHD og for fagpersoner som arbeider med tilrettelegging i barnehage, skole og arbeidsliv. 

Andre som kan ha nytte av retningslinjen er pasienter, pårørende og ansatte i sosial- og barneverntjenesten. Retningslinjen skal bidra til å gi god kunnskap behandlingstiltak slik at personer med diagnosen ADHD kan få hjelp til å ha et så godt liv som mulig. Les de faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet


YouTube

Mest leste artiklene i denne kategorien

Alle artikler i denne kategorien