Effekt av omega-3 olje på barn og unge med ADHD

Sist oppdatert
15
.
03
.
2021
Kategori

«ADHD Omega-3» er et forskningsprosjekt for å se på effekten av Omega-3 olje på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og ungdom med ADHD.

«ADHD Omega-3» er et forskningsprosjekt for å se på effekten av omega-3 olje på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og ungdom med ADHD .

Les mer om forskningsprosjektet her

Forskningsprosjektet ligger an til å bli verdens største i sitt slag. Det strekker seg over tre år, og målet er at minst 330 barn som har ADHD skal delta i undersøkelsen.

Omega-3 oljen er viktig for hjernen vår, men vi vet ikke så mye om hva den betyr for ADHD. Derfor har Universitetssykehuset Nord-Norge satt i gang et stort forskningsprosjekt for å finne ut om omega-3 olje kan hjelpe på konsentrasjonen og uroen i kroppen til barn med ADHD. Prosjektet er for barn mellom 6 og 16 år.

Testpersonene får kapsler med omega-3 som man tar hver dag i seks måneder. Både barna og foreldrene som deltar vil få veldig god oppfølging. En forskningssykepleier blir kontaktperson.

Her kan du se en sak om Petter fra Tromsø, som er med på prosjektet

Omega-3 er nødvendig for sentralnervesystemets/hjernens utvikling og er viktig i forebyggingen av hjerte-/karlidelser. Det er påvist effekt av omega-3 på læringsevne, kognitive evner og i noen studier på kjernesymptomene ved ADHD, mens andre studier ikke bekrefter dette. Studier har vist at barn med ADHD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av omega -3 er at dosene har vært for lave, at studiene ikke har vært tilstrekkelig blindet, utprøvingstiden for kort og for små utvalg. Hovedformålene med denne studien er: Å undersøke effekten av omega- 3 fettsyrer på:

  1. ADHD kjernesymptomer med og uten komorbide vansker
  2. Kognitive funksjoner, språk- og lærevansker og
  3. om en eventuell effekt varierer med kjønn og alder.

Er du interessert i å delta?

Fyll ut elektronisk skjema på unn.no/adhdomega3 eller hent informasjonsmateriell i ekspedisjonen på BUP. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Forskningssykepleier: 906 45 795

Studieansvarlig lege Judeson Joseph: 77 75 57 05

E-post: judeson.joseph@unn.no

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten