Forskning

Både i Norge og internasjonalt forskes det på ADHD. Årlig arrangeres det kongresser, konferanser og forskningsseminarer hvor forskere og fagmiljøer utveksler kunnskap og oppdateringer innenfor ADHD-feltet. På denne siden finner du informasjon og artikler om forskning på ADHD.

YouTube

Mest leste artiklene i denne kategorien

Alle artikler i denne kategorien