Barnehageguiden for barnehager

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

ADHD Norge har utviklet en ADHD-guidefor barnehageansatte, i samarbeid med Statped Sørøst.

Det er ikke alltid lett å vite om uro, hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker er uttrykk for normal atferd hos et lite barn som er i utvikling, eller om det er tidlige tegn på ADHD- symptomer. Det aller viktigste er derfor at barnehageansatte følger med på barna og er bevisst på symptomer og risikoatferd, slik at de raskere kan ta stilling til om barn bør henvises til PPT-tjenesten for vurdering og videre utredning for ADHD.

Barn med ADHD i barnehagen

Dette er noe av hovedbudskapet som ADHD Norge ønsker å formidle med Barnehageguiden. Fagsjef i ADHD Norge, Nina Holmen, er redaktør for guiden og hun er meget godt fornøyd med resultatet.

-  Barnehageguiden gir også en viktig påminning om betydningen av rutiner, struktur og gode organiserte rammer for lek. Dette er enkle forebyggende og tilretteleggende tiltak for uheldig utvikling av ADHD-symptomer for barn i risikosonen – og samtidig skaper det trygghet for alle små barn, påpeker Nina Holmen.

Barnehageguiden er i stor grad tuftet på boken Barn med ADHD i barnehagen, skrevet av seniorrådgiverne Yuliya Haugland og Rita Tangen ved Statped Sørøst. Boken henviser til bred og solid forskning på feltet, til evidens- og kunnskapsbaserte tiltak, og til eksempler på praktisk gjennomføring. ADHD Norge har også samarbeidet nært med Haugland og Tangen ved bearbeiding av teksten i guiden, ikke minst når det gjelder praktiske eksempler på hvordan integrere tiltak på en god måte i en hverdag der mange små barn skal bli sett. Holmen håper også at guiden kan bidra i arbeidet med å korrigere myter og feilopplysning om ADHD.

Illustrasjoner som bryter stigma

-ADHD er på mange måter en upopulær diagnose som det er mye diskusjon og skepsis rundt, spesielt i mediebildet. Mange opplever ADHD-diagnosen som en belastning og føler seg stigmatisert, og det er denne stigmatiseringen vi ønsker å forhindre at barn skal oppleve. Derfor har vi vært opptatt av å si at noe av det viktigste for barnehageansatte er å bli bevisst på hvilke symptomer og atferd som følger en ADHD-diagnose, sammen med kunnskap om hvilke tiltak man kan sette i gang med raskt, før barnet kartlegges ytterligere. Vi må også huske på at tilretteleggingen vi viser til i guiden gagner alle småbarn, slik som rutiner, struktur og faste rammer, understreker hun.

Holmen har ikke bare vært opptatt av å bryte ned myter og stigma med tekst, men også med illustrasjoner. Animasjonsfilmskaper og illustratør Mads Johan Øgaard har selv dysleksi. Han vet veldig godt hvordan det er å være barnet med lærevansker, og det synes også i hans lekne, fargerike og fortellendetegninger.

 

-Da jeg begynte på skolen var det ingen som skjønte hvorfor jeg slet sånn med leksene. Jeg hadde ikke gått i barnehage, og hadde heller ingen trening i å gjøre oppgaver sammen med andre barn. Jeg ble mye mobbet fra dag én, forteller Mads.

Si stopp!

Han fikk diagnosen i 2003, som tiåring. Uten spesielle tiltak på skolen, ble det tøffe år for en liten gutt. Han leste lekser i timevis etter skoletid, men fikk det likevel ikke til. Det var også noe han stadig ble fortalt. «Du vil aldri få til noe». Men Mads har «proved them wrong», som det heter, så til de grader. Nøkkelen var nemlig å finne andre koder for læring, som å tegne kunnskap i skoletimene for å tilegne seg forståelse. Og han fikk noen gode kameratråd da han begynte på ungdomsskolen, der mobbingen avtok.

-Sosialt sett bedret det seg betraktelig da jeg begynte på ungdomsskolen, og der lærte jeg noe viktig som endret mye for meg. En venn dunket meg på armen og sa: du må lære deg å si stopp når noen gjør deg vondt. Når jeg slår deg på armen, så må du si stopp! Jeg prøvde det og det ga meg en god følelse, for det virket. Han stoppet jo! Det lærte meg også å bli åpen om det jeg trenger, jeg er veldig tydelig på det i dag, sier Mads.

Deth ar han også trengt, for utdannelsesveien har vært lang og tøff, men en enorm tilfredsstillelse. For etter en bachelor i animasjonsfilm i England sitter hann å med en kortfilm om dysleksi (I AM DYSLEXI) som har vunnet flere priser, blant dem en ROYAL TELEVISION SOCIETY AWARD. Det er den høyeste pris slike filmer kan få i England. Filmen har også blitt vist på filmfestivaler rundt om i verden. I tillegg leverer han i disse dager en masteroppgave i pedagogikk, også gjennomført i England. Engelsk har han lært gjennom japanske animasjonsfilmer som var tekstet og fungerte som dataspill slik som Pokemon. For du er jo ikke dum selv om du har lærevansker. Du må bare finne egne læringskoder, som det å tegne kunnskap, sammen med litt tilrettelegging. Det erMads sitt budskap og det er slike ting han vil bruke sin egenerfaring og kompetanse til å jobbe med i fremtiden, også gjennom oppdrag som Barnehageguiden for ADHD Norge.

 

Godt samarbeid gir godt resultat

-Jeg har selv mange vonde, såre erfaringer som jeg kunne bruke i arbeidet med guiden. Tegningene kunne jo blitt tunge og dystre, men jeg ville heller få frem drivkraften som ligger hos mange av de barna som har lærevansker. Jeg ville vise drivkraften visuelt, på en morsom måte, samtidig som alvoret kom frem. Jeg hadde gode samtaler med Nina på forhånd for å forstå ADHD som diagnose, i tillegg til at jeg satt meg inn i teksten som skulle inn i guiden. Utkastene la jeg jevnlig ut i en Facebook-gruppe for arbeidsgruppen fra ADHD Norge og Statped, og fikk gode, konstruktive tilbakemeldinger. Vi endte opp med 12illustrasjoner der vi følger en veldig aktiv liten gutt, som også har følge av en stille, uoppmerksom jente. På den måten får vi vist spekteret innen diagnosen, sier Mads.

 

Resultatet ligger altså klart, og fagsjef Holmen er veldig godt fornøyd både med illustrasjoner og samarbeid med Mads Johan og Statped.

 

-Mads har med seg en utrolig historie og han har gjort en fantastisk jobb. Det er ikke siste gang vi bruker ham! Vi har også hatt flere samarbeid med Statped tidligere, og vi kan gjerne få til enda mer. Det glir lett, vi har alle våre avklarte roller og ADHD Norge har god nytte av den kunnskapen som Statped sitter på, sier Nina Holmen.

Barnehageguiden

·       Er laget i samarbeid med Statped Sørøst og animasjonsfilmskaper og illustratør Mads Johan Øgaard.

·       Er hovedsakelig basert på boken Barn med ADHD i barnehagen, skrevet av Yuliya Haugland og Rita Tangen ved Statped Sørøst.

·       Er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

·    

 Les barnehageguiden her

 

 

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten