Barnehage og skole

Veldig mange med ADHD får avdekket dette i barne- og ungdomsår, noe som har konsekvenser for barnehage og skolegang. Tilrettelegging for vanskene ADHD gir, må tilpasses den enkelte og dette betyr også at barnehageansatte, lærere og andre hjelpere må ha kunnskap om hvilke symptomer og vansker ADHD kan gi. ADHD Norge har laget flere guider til barnehageansatte og lærere, og på denne siden ligger det informasjon som retter seg både til denne gruppen og til foreldre som ønsker mer informasjon om hvordan skolen best kan tilrettelegge.

YouTube

Mest leste artiklene i denne kategorien

Alle artikler i denne kategorien