Begynner tidligere med anabole steroider

Sist oppdatert
11
.
05
.
2023

Forskning på anabole steroider viser at de med ADHD-symptomer oftere blir avhengig av dette rusmiddelet enn andre. De debuterer også gjerne med anabole steroider tidligere enn de som ikke har ADHD-symptomer.

En gruppe forskere ved Oslo universitetssykehus har over flere år forsket på bruk av anabole steroider. Målet med forskningen er å øke forståelsen av psykiske og medisinske langtidskonsekvenser ved bruk, hva som kjennetegner brukergruppen, og hvordan behandlingstilbudet kan bedres for dem som har behov for det.

– Vi har gjennomført flere studier der vi blant annet ser på hvordan bruk av anabole steroider kan påvirke hjerne, følelser, problemløsning, hukommelse, hjertet, hormoner og andre fysiske og psykiske mål. I tillegg er vi veldig opptatt av gruppen som utvikler avhengighet til anabole steroider, hva som skiller disse fra dem som ikke utvikler avhengighet, og om vi kan finne noen markører eller trekk som øker risikoen for å utvikle avhengighet, sier Astrid Kristine Bjørnebekk, leder for forskergruppen.

Astrid Kristine Bjørnebekk

 

Når man jobber med denne typen forskning, benytter man gjerne måleverktøy som sier noe om hvor stor grad av symptomer man har, for eksempel innen ADHD. Disse verktøyene har også en klinisk terskel som en referanseramme som sier noe om symptombildet ville tilsvare en diagnose. For å undersøke om noe er signifikant annerledes ved gruppen man forsker på, så er det vanlig å sammenligne med en kontrollgruppe som er mest mulig lik gruppen det forskes på. I dette tilfellet er det da en gruppe som ikke bruker anabole steroider, men som trener like mye som dem som gjør det, som sammenlignes med gruppen som bruker steroider.

Oftere avhengig

Bruk av anabole steroider er et problem i alle aldersgrupper, med risiko for å utvikle alvorlige bivirkninger og avhengighet. Det er mange som har behov for behandling for å klare å avslutte bruken. I fjor publiserte Astrid, Emilie Kildal og Bjørn Hassel en artikkel som handler om resultater fra forskningen som involverer ADHD og anabole steroider.

– Menn som bruker anabole steroider, har en høyere forekomst av ADHD-symptomer sammenlignet med en kontrollgruppe av vektløftere som ikke bruker anabole steroider. Man vet at ADHD-symptomer kan utgjøre en risiko for å begynne med illegale rusmidler, og det kan synes som om dette også gjelder for anabole steroider, sier Astrid, og legger til:

– I en annen studie undersøkte vi sammenhengen mellom ADHD-skårer og avhengighet av anabole steroider. Her var det helt tydelig at det var de avhengige brukerne som hadde høyere ADHD-skårer, mens ikke-avhengige brukere ikke skilte seg fra kontrollgruppen.

I de fleste studier om anabole steroider er gjennomsnittsalderen 35 år, og det er vanlig å debutere med dette rusmiddelet tidlig i 20-årene. Omtrent én av fire debuterer i tenårene. Dette er senere enn for klassiske rusmidler.

– I studien har vi også funnet en sammenheng mellom ADHD-symptomer og debutalder, der de med ADHD-symptomer hadde begynt med anabole steroider i yngre alder, sier hun.

Kan påvirke ADHD-symptomene

– Har anabole steroider en annen effekt på dem med ADHD?

– Vi har ikke noe forskningstall som kan svare direkte på dette. Anabole steroider brukes først og fremst med en motivasjon om å få større muskler, og her har vi ikke undersøkt om det er forskjeller i effekt og motivasjon avhengig av ADHD eller ikke. Men det vi erfarer, er at flere med ADHD mener at anabole steroider kan påvirkeADHD-symptomene, sier Astrid.

En av hennes kollegaer har en informasjonstjeneste der brukere av anabole steroider kan ta kontakt for å diskutere behandling. Hun opplever at flere av dem med ADHD rapporterer at anabole steroider har gitt en bedre evne til konsentrasjon, og at ADHD-symptomene blir svakere eller helt borte under bruk.

– Hvis det påvirker ADHD temporært, så kan det kanskje være en faktor som gjør det vanskeligere å slutte og derfor ytterligere kan øke risikoen for avhengighet, sier Astrid.

Bjørn Hassel, som er medforfatter på artikkelen og som forsker på ADHD, har gjort noen funn hos et fåtall ADHD-pasienter. De opplevde at behandling med lave doser testosteron hadde en forbedring på ADHD-symptomene.

– Dette er spennende funn, men det må også undersøkes i større studier. Det kan ikke sammenlignes med å bruke anabole steroider for å bygge muskler, sier hun, og legger til:

– Ellers så tror jeg at noen med ADHD kan oppleve noe positivt med den livsstilen som ofte henger sammen med bruk av steroider. Det innebærer ofte en veldig strukturert hverdag, der trening, kost og inntak av preparater er nøye planlagt.

Viktig forskning

Forskningen på anabole steroider har hengt litt etter både nasjonalt og internasjonalt, mye fordi bruk av dette rusmiddelet generelt i befolkningen er et nyere fenomen. Det var først på slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall at det spredte seg utenfor toppidretten. Det er derfor først nå man for alvor kan studere langvarige konsekvenser ved bruk.

– Grunnen til at vi har fokusert mye på effekter på hjernen, er at dette tidligere har vært lite undersøkt, så det var et tydelig tomrom å fylle. Jo mer vi studerer denne tematikken, jo mer skjønner vi at det er viktig å øke vår forståelse for hvorfor noen er mer sårbare for å utvikle avhengighet enn andre, sier Astrid.

Det er mange som utvikler avhengighet av anabole steroider, og forskerne ser at disse skiller seg ut på mange måter og sliter med både medisinske og psykiske helseproblemer.  

Bilde kreditering:
unsplash
← Tilbake til oversikten