Elever som trenger spesialundervisning, må få det!

Sist oppdatert
26
.
01
.
2023

Fagsjef Pedagogikk og skole i ADHD Norge, Nina Holmen

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK) har bedt Utdanningsetaten (UDE) gjennomgå spesialundervisningsfeltet i grunnskolen og videregående skole. 2. januar leverte Norconsult rapporten Kunnskapsoppsummering spesialundervisning En gjennomgang av spesialundervisningen i Osloskolen til byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Les mer om saken her

Les rapporten her

11. og 12. januar arrangerte Utdanningsetaten i Oslo dialogmøte; helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen i Osloskolen. ADHD Norge deltok som en av flere frivillige organisasjoner under paraplyen FFO Oslo. Fagsjef Nina Holmen deltok og ga muntlig innspill på møtet.

Det er veldig bra at spesialundervisningen nå løftes og at man endelig får fokus på elever med særskilte behov, sier Holmen.

Kjernespørsmålene for møte var; Hvordan kan skolenes forutsetninger for å møte elever med spesialpedagogiske behov styrkes? Hvordan prioritere mellom kapasitet i spesialskoler og spesialgrupper på den ene side, og god og inkluderende opplæring i ordinære grupper?

Her kan du lese innspill fra ADHD Norge

UDE skal oversende sine faglige vurderinger og anbefalinger om videre retning og prioriterte innsatsområder til OVK innen 1. mai 2023.

Bilde kreditering:
← Tilbake til oversikten