Hilsen fra styreleder i ADHD Norge

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

Styreleder i ADHD Norge, Arthur Mandahl, om korona-situasjonen

Hei alle sammen.

Vi går snart inn i vår tredje uke i omgivelser som er totalt forandret.  Rammer, forutsigbarhet, trygghet alt er endret. Spesielt for oss og våre som er helt avhengige av dette, føler vi at verden blir snudd på hodet.  I tillegg til å måtte forholde seg til en endret hverdag med hjemmeværende barn og voksne, kommer også bekymringene for arbeidsplasser, økonomi, hus og hjem.

Det er mange utfordringer vi ikke er vant til å takle i en vanlig hverdag.

Det praktiske rundt en pandemi kan vi nok forholde oss til.  Smittevern, karantene, opptreden i det sosiale rom, transport, vareinnkjøp osv.  Her flommer det over av informasjon fra mange kilder.  Det kan være greit å forholde seg til de viktigste sentrale og lokale, slik som Folkehelseinstituttet, Helsenorge og kommunale sider.  Ellers kan flommen av informasjon bli overveldende.

Sosialt må vi også omgås på andre måter enn i en normal situasjon.  Telefon og internett blir viktige hjelpemidler for å oppnå, og holde kontakt.  Husk at vi har et nettverk av likepersoner og tillitsvalgte som kan være nyttige samtalepartnere i en uvant situasjon.  Husk samtidig at deres erfaringsbakgrunn er ADHD og ADHD relaterte forhold.  For utfordringer som kan knyttes direkte til situasjonen rundt corona pandemien, er det våre hjelpeinstanser innenfor helse, kommune og øvrig tjenesteapparat som må benyttes.

Vårt sekretariat bistår også.  Både gjennom direkte kontakt pr. telefon, sosiale media og e-post, og gjennom oppdateringer av hjemme- og facebook sider. Vær oppmerksom på at de ansatte nå opererer fra sine hjemmekontor.

Selv om pandemien krever en stor grad av sosial isolasjon fysisk, er det viktig å ikke isolere seg helt. Bruk de midlene som finnes for å opprettholde kontakt med slekt, venner, kollegaer.  Og ikke minst, gjør noe sammen dine nærmeste.  Glem heller ikke at det fortsatt er anledning til å benytte naturen til fysisk aktivitet og trening, hvis man følger de begrensninger som er nødvendig for ikke  å utsette seg selv eller andre for smitte.

Lykke til, og som folk i de nordlige deler av vårt langstrakte land sier – «vi står han av».

Arthur Mandahl

Leder av landsstyret i ADHD Norge

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten