ADHD Norge mener

ADHD Norge er en organisasjon som jobber for at mennesker med ADHD skal ha gode liv. Hva som er et godt liv er individuelt, men det viktigste vi som organisasjon gjør for våre medlemmer er å jobbe for at mennesker med ADHD får de samme mulighetene som alle andre, særlig på områder som skole, på fritiden, i arbeidslivet og når det gjelder rettigheter knyttet til inkludering, tilrettelegging og likeverdig helsehjelp.

I ADHD Norge jobber vi kontinuerlig med å skrive høringssvar. Vi har jevnlig møter med politikere og vi skriver kronikker og debattinnlegg. Vi jobber også på systemnivå og er representert inn i en rekke råd, utvalg og nettverk. 

Det er viktig for oss at vi får innspill på saker som vi kan jobbe videre med politisk. Sekretariatet gir råd og hjelp til alle som trenger hjelp knyttet til spørsmål om ADHD og vi registrerer fortløpende hva henvendelsene gjelder, for å kunne følge med på og jobbe videre med saker som dere der ute trenger hjelp til.


YouTube

Mest leste artiklene i denne kategorien

Alle artikler i denne kategorien