Innspill til høring: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behnadlingsvalg

Sist oppdatert
09
.
06
.
2022

Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement

Innspill til høring; Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

ADHD Norge takker departementet for mulighet til å komme med innspill.

ADHD Norge er imot departementets forslag.

Ut fra høringsnotatet gjelder ordningen kun 100 virksomheter fordelt i hele landet og 90 % av behandlingen skjer innenfor somatikken.

For pasienter som ønsker utredning og behandling for ADHD får nå 50 % av de voksne avslag i spesialisthelsetjenesten. De får ikke den helsehjelpen de har krav på. Det finnes få alternativer og de henvises videre til private tjenester, som de færreste har råd til eller til kommunens tjenester, som ikke finnes.

For pasienter som ønsker utredning og behandling for ADHD er tilbudet i dag svært dårlig og kapasiteten er sprengt.

ADHD Norge foreslår;

1. Beholde rettigheten om fritt behandlingsvalg

2. Utvide kapasiteten i spesialisthelsetjenesten slik at den står i forhold til etterspørselen

3. Åpne for flere godkjente private virksomheter som kan levere spesialisthelsetjenester som har offentlig avtale

4. Det må føres tilsyn med private aktører på lik linje som det gjøres i det offentlige

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten