Må synliggjøre ADHD-saken mer

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

ADHD Norge har i løpet av denne uka kommet med innspill til alle de politiske partiene om å prioritere ADHD i større grad enn i dag i partiprogrammene.

– ADHD angår mange mennesker, men det er ikke noe spesifikt i partiprogrammene til de politiske partiene som sier noe konkret om ADHD. Vi håper at politikerne gjør ADHD mer synlig i partiprogrammene, og at de forplikter seg til å ivareta denne gruppen i større grad enn de gjør i dag, sier generalsekretær Gry Lunde i ADHD Norge.

Innspillene ADHD Norge har kommet med til de politiske partiene som angår ADHD, har gått på både på temaene skole, arbeid, rus, helse, kriminalitet, psykisk helse, førerkort, verneplikt og økonomiske vilkår.

Mange viktige satsningsområder

– Vi føler at det er en diskriminering av vår gruppe, siden ADHD ikke nevnes i partiprogrammene. Innspillene til politikerne går ut på både tilrettelegging, informasjon, oppfølging og veiledning, uttaler Lunde.

Her er alle innspillene fra ADHD Norge til de politiske partiene og deres programkomitéer:

• Det skal sikres at høgskole- og universitetsutdannelser innenfor områder som helse og skole, får nødvendig og tilstrekkelig opplæring om diagnosen ADHD.

• Barn og unge med ADHD skal få tilpasset undervisning, eksamensordninger og studieprogresjon.

• ADHD Norge ønsker at det arbeides forebyggende på områdene arbeidsledighet, rus, helse, kriminalitet, psykisk helse og selvmord gjennom tiltak særskilt rettet mot mennesker med ADHD.

• Mennesker med ADHD skal ha lik tilgang på muligheten til å ta førerkort. Mennesker med ADHD diskrimineres gjennom ordningen som trer i kraft 1. juli og dette er et alvorlig tilbakeskritt.

• Mennesker med ADHD skal ha mulighet til å avtjene verneplikt på lik linje med andre mennesker.

• ADHD Norge ønsker at det sikres nødvendig fagkompetanse, informasjonsspredning og forskning gjennom et Nasjonalt kompetansesenter. Antall mennesker med ADHD, autisme og følgevansker slik som Tourettes syndrom, har i dag ikke et enhetlig fagmiljø hvor fagkompetansen er samlet. Dette preger forøvrig kunnskapen i samfunnet om disse diagnosene.

• Det skal sikres nødvendige økonomiske rammevilkår for frivillig arbeid rettet mot mennesker med ADHD. I dag mottar ADHD-saken altfor få tilskudd tatt i betraktning gruppens størrelse og forutsetninger.

• ADHD Norge ønsker at disse sakene inngår i de politiske partienes partiprogram og at ADHD-saken er en av sakene de går til valg på.

Bilde kreditering:
stortinget.no

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten