Medisinering av ADHD

Sist oppdatert
20
.
01
.
2021
Kategori

Når man har fått en ADHD-diagnose, så er det mange barn og unge som har nytte av å bruke ADHD-medisin.

Når man har fått en ADHD-diagnose, så er det mange barn og unge som har nytte av å bruke ADHD-medisin.

Det finnes to typer ADHD-medisin: sentralstimulerende legemidler (metylfenidat og amfetamin) og atomoksetin. De fleste legemidlene barn og unge får for ADHD inneholder ikke amfetamin.

Færre symptomer

Det er viktig å huske på at det ikke finnes noe vidundermiddel som kan fjerne ADHD helt, men medisiner kan være med å gi færre symptomer. ADHD-medisin hjelper hjernen til å fungere mer slik som gjennomsnittshjernen gjør. Man kan bli mindre hyperaktiv og mindre impulsiv ved bruk av medisiner. Mange synes det er lettere å konsentrere seg om skolearbeid når man har tatt medisin. Virkningen av medisin går ut av kroppen etter noen timer.

Sammen med lege

Når man skal begynne med medisiner, er det viktig at dette følges opp av en lege. Man må teste ut hvilken dose og type medisin som passer best for deg. Det er bivirkninger ved all bruk av medisiner, men hva slags bivirkninger man kan få, kan variere fra person til person. Noen får ingen bivirkninger, noen får noen få og noen får mange. Hvis du får mange bivirkninger av én medisintype, så kan legen skrive ut en annen medisin til deg.

Er du over 12 år, kan du ha medbestemmelsesrett når det gjelder bruk av medisiner. Dersom du har fylt 16 år, kan du selv bestemme om du vil bruke medisiner eller ikke.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten