Mestringstro og muligheter

Sist oppdatert
19
.
01
.
2022
Kategori

Et pårørendeseminar for deltakere av naturskolen og villmarksleir de siste årene i regi av Trygg av natur

Onsdag 19. januar arrangerte ADHD Norge og Trygg av natur (TAN) et utendørs treff for foreldre og barn som har deltatt på naturskole og/eller villmarksleir for å dele erfaringer og snakke om hvorfor vi mener mestring i natur er så bra for barn og unge med ADHD.

TAN er et ideelt foretak som jobber med livsmestring, og de har gjennom forskning, prøving og feiling over en periode på mer enn 20 år utviklet en spesifikk mestrings- og veiledningsmetodikk. TAN tilbyr utdanning i Trygg av naturveiledning for ansatte i oppvekstsektoren, som deler deres visjon om at alle barn skal vokse opp mest mulig lystbetont og selvstyrt i natur og kultur. Hensikten med denne utdanningen er å spre metodikken slik at alle barn og unge skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Naturskolen 
Naturskolen er et prosesstilbud til elever i barne- og ungdomsskolen som sliter med motivasjon for skolegang og hverdagen generelt. Elevene søker selv om å få være med etter anbefaling fra hjemstedsskole. Tilbudet går over tre måneder, en dag i uka. De positive tilbakemeldingene fra elevene, foresatte og skolene som har erfaring med tilbudet, gir et sterkt signal om at opplevelsen av mestring kan generaliseres fra et område til et annet. 

ADHD Norge har i flere år samrabeidet med TAN om å tilby villmarksleir for ungdom til våre medlemmer. I 2021 fikk vi også midler fra Stiftelsen Dam så vi kunne tilby plasser på naturskolen i tillegg til villmarksleirene. Tilbakemeldingene fra både elever og foresatte har vært overveldende gode, både på naturskolen og villmarksleirene. Ta kontakt med TAN for mer informasjon om hva du kan gjøre for at dette kan bli et tilbud på din skole.

www.tryggavnatur.no 

Teresa Hoff-Johnson: –Etter å ha vært med på villmarksleir, opplever barnet vårt mer mestring.  Han er stolt over å ha lært ting om naturen som
de andre ikke kan.


Siri Relling: –Jeg hørte om Naturskolen gjennom
ADHD Norge. Som mor til en gutt med skoleangst håper jeg at han kan få en god mestringsarena i naturen sammen med trygge voksne.
Bilde kreditering:
← Tilbake til oversikten