Når det smeller i familien

Sist oppdatert
22
.
05
.
2020

Hanne Skarsvaag fra ADHD Norge og konfliktarbeider Kjell Ribert snakker om hva en konflikt er, hvordan konflikter oppstår og hvordan kan man best løse og håndtere en konflikt.

Hør podkasten her: https://soundcloud.com/adhd-norge

Hva er en konflikt?

Hanne Skarsvaag fra ADHD Norge og konfliktarbeider Kjell Ribert snakker om hva en konflikt er, hvordan konflikter oppstår og hvordan kan man best løse og håndtere en konflikt.

Å hjelpe folk i konflikt betyr å bistå folk med å kommunisere mer effektivt, men også mer hyggelig eller empatisk med hverandre.

For å forklare hvordan dette kan gjennomføres i praksis har vi laget seks filmer om hva konflikter er, og hvordan god konflikthåndtering blir til. Vi har også laget webinarer, slik at man kan oppleve at når det smeller i egen familie, så smeller det på tilsvarende måte, og like saftig, i andre familier. Og til slutt kan man melde seg på for å få veiledning. Og veiledningen vil alltid dreie seg om hvordan du kan forandre og forbedre din kommunikasjon, ikke hvordan din partner eller dine barn eller tenåringer må skjerpe seg, eller gjøre ting på andre måter.

Etter at koronaepidemien førte til vedtak om stengning av barnehager og skoler f.o.m. 13. mars, er det mange familier som har en krevende hjemmesituasjon preget av konflikt og ustabilitet. Usikkerheten rundt epidemien på områder som økonomi, helse, samfunnsstrukturer osv. rammer både på samfunnsnivå og på individnivå.

Isolasjonen og restriksjonene rundt hver familie kan medføre et økt press, hvor livskvalitet og sosiale relasjoner blir utfordret. Dette kan føre til økt konfliktnivå i hjemmet. Dette prosjektet har som formål å tilby ADHD-spesifikk foreldreveiledning tilpasset restriksjonene koronaen medfører.

Konflikter er ikke farlige. Imidlertid vil utfallet av konflikten avhenge av hvordan partene håndterer den konflikten de står oppe i. Det kan gå riktig galt, og en mengde destruktiv energi kan spilles ut. Det kan medføre at folk kommer lengre fra hverandre. Håndteres konflikten imidlertid på en sunn måte, kan en lære hverandre bedre å kjenne, og partene får en større forståelse for den andres synspunkt og den andres perspektiv. Det kan også være man finner ut at det ikke behøver å bli enten «på din måte» eller «på min måte», men at det kan finnes noe tredje både du og jeg kan enes om.

For at konflikter skal løses konstruktivt, må både det saksmessige og det prosessuelle i konflikten håndteres. Partene må derfor komme til en felles forståelse av hva de faktisk er uenige om, og de må kunne gjøre det på en gjensidig respektfull måte, lytte til hverandre, og forstå hva som har gjort den andre så opprørt, eller på annet vis følelsesmessig berørt. Hvordan partene snakker med hverandre i en konflikt, er ofte det som er avgjørende for å løse konflikten konstruktivt.

I en familie kan det være særlig utfordrende med konflikter. Det er fordi de som er i konflikt med hverandre, står hverandre så nær, betyr så mye for hverandre, og fordi konsekvensene av ikke å få løst konflikten konstruktivt, kan være så store. Samtidig er det ofte mye prestisje forbundet med å erkjenne og innrømme når en har gått for langt, sagt noe urimelig e.l.

Bistand til å håndtere konflikter i familien – i særdeleshet i familier der barn og/eller voksne har ADHD – er derfor en kompetanse som kan medføre at familier kan leve mye bedre med hverandre, og ofte få en forbedret livskvalitet.

Når en konflikt oppstår, vil det – i kraft av konfliktens dynamikk – være en tendens til å lete etter hvem som har skylden. Dette skjer også med foreldre som havner i konflikt med egne barn/ungdommer. En oppmerksomhet på hvem som har skylden, løser aldri en konflikt. Konflikter løses når hver enkelt tar ansvar for seg selv, for å snakke på en empatisk, aksepterende og autoritativ måte. I konflikter mellom voksne og barn vil de voksne gjerne ha en tendens til å være like lite konstruktive som barna.

Veiledning dreier seg derfor ofte om å bistå foreldre til å innta voksenrollen på en rolig og sindig måte, og slik bistå egne barn til å være konstruktive bidragsytere til at konflikter blir løst.

Kursleder og veileder er Kjell Ribert. Kjell Ribert er konfliktarbeider og har i mange år hjulpet folk i konflikt, både på jobben, på skoler og hjemme. Han er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, fra Københavns Universitet.

Filmene er laget med støtte fra Stiftelsen Dam.

Bilde kreditering:
Luis Galvez @ Unsplash
← Tilbake til oversikten