Familieliv

Dagliglivet til en familie hvor en eller flere familiemedlemmer har ADHD, kan være både krevende og givende. Hvordan man skal fungere sammen, hvordan man som forelder skal håndtere barn og barneoppdragelse, hvor man kan søke hjelp og hvordan man som familie kan innrette seg på best mulig måte for å få hverdagen til å fungere tilfredsstillende for alle, er et sentralt tema innenfor arbeidet til ADHD Norge. Her har vi samlet informasjon om hverdagsliv for alle som bor og lever med en ADHD-diagnose hos en nærstående.

YouTube