Ny ressursside om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser

Sist oppdatert
18
.
12
.
2023

Den 10. november ble en ny nettside med fokus på ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser publisert.

Nettsiden adhdautismetourettes.no er utviklet av Regionale enheter for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i samarbeid med ADHD Norge. RBUP Øst og Sør, samt Betanien sykehus, har også bidratt til prosjektet. Målet er å øke kompetansen om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser, både hos fagfolk og brukere.

I 2021 publiserte Helsedirektoratet et kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i Nasjonalt pasientforløp for psykiske lidelser hos barn og unge. I den forbindelse ble også det som handler om utredning av barn og unge i Nasjonal faglig retningslinje for ADHD, revidert. De regionale enhetene fikk midler fra Helsedirektoratet til å utvikle et opplæringsopplegg knyttet til dette, og det er bakgrunnen for at denne nettsiden, som også kalles en ressursside, ble utviklet.
Fagfolk kan komme opp i mange dilemmaer ved utredning av ADHD. For eksempel forekommer ADHD ofte samtidig med andre tilstander som det kan være vanskelig å oppdage, eller utreder kan bli usikker på om funksjonssvikten er stor nok til å sette en diagnose. Dessverre opplever mange med ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser manglende mestring, som igjen bidrar til utvikling av psykiske og fysiske plager og lidelser. Gode utredninger kan bidra til mer presis diagnostikk og bedre tiltak som kan øke livskvalitet og fungering i hverdagen.

For å gjøre materialet klinikknært vises ulike fiktive pasienter som blir drøftet av klinikere. Det er også utarbeidet informasjon om utredningsprosessen rettet mot barn og unge og deres foreldre/pårørende. Foreløpig er det mest fokus på utredning av ADHD hos barn og unge, men filmer som tidligere er laget om utredning av ADHD hos voksne, inngår også. På sikt vil siden inkludere mer informasjonsmateriell også om autismespektertilstander og Tourettes syndrom.

Ressurssiden kan brukes i undervisning, som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon, samt som faglig påfyll og oppdatering. For barn og foreldre/pårørende gir den informasjon om hva som inngår i en utredning av ADHD, slik at en får forutsigbarhet og mulighet til å forberede seg til utredningen.

adhdautismetourettes.no
Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten