Utredning

Kjernesymptomer på ADHD er hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet. Det er spesialisthelsetjenesten som utreder og diagnostiserer ADHD: Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) for barn og unge opp til 18 år og Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) for voksne. Det kreves henvisning fra fastlege til spesialisthelsetjenesten.

YouTube