Nye sjanser - bedre læring

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

Kunnskapsdepartementet har sendt utredning NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring på høring, og her kan du lese ADHD Norges svar på denne.

Formålet med utredningen er å se på hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår. Dette er for å gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge gode virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Kunnskapsdepartementet ønsket innspill til om kunnskapsgrunnlaget og forslagene til løsninger og tiltak oppleves dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning.

Les høringssvaret her

Bilde kreditering:
pixabay.com

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten