Pasienter med ADHD sover mindre og dårlige

Sist oppdatert
09
.
03
.
2021
Kategori

Bjørn Bjorvatn har samarbeidet med ADHD-eksperter ved KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen. Deres konklusjon er følgende: «Personer med ADHD kan ha opptil 15 ganger så stor sjanse for å ha ulike søvnproblemer som andre uten diagnosen. – Overraskende store forskjeller, sier forskeren bak studien».

Diagnosen ADHD forbindes med hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. Mange rapporterer også om ulike søvnproblemer. Men hvor mange som plages av søvnproblemer, og hvilke søvnproblemer det gjelder, vet vi til nå lite om.

I en studie fra Universitetet i Bergen spurte forskerne 268 voksne med en kjent ADHD diagnose om å svare på et spørreskjema om søvn. Deretter sammenlignet de det med svarene fra 202 personer uten diagnosen. De fant overraskende store forskjeller mellom gruppene.

83 prosent av pasienter med ADHD rapporterte at det i løpet av livet hadde hatt søvnproblemer som varte over en måned, mens om lag 36 prosent av de uten diagnosen rapporterte det samme, sier professor Bjørn Bjorvatn, som leder Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus.

Fem ganger så ofte pustestopp

Den største forskjellen i søvnproblemer viste seg å være «urolige bein». 15 ganger så mange med ADHD-diagnosen opplevde dette som et problem, sammenlignet med personene uten diagnosen.

Forskerne var også på utkikk etter symptomer på såkalte spesifikke søvnlidelser, som søvnapné eller katapleksi. Dette er plutselig og kortvarig kraftløshet i musklene som ofte blir utløst av en følelsesmessig reaksjon.

Ulike søvnproblemer, som urolige bein, kan være en del av sykdomsbildet ved ADHD, sier Bjorvatn. Han er en av forskerne bak studien som er publisert i Frontiers in Psychology.

Men søvnapné, altså plutselige midlertidige pustestopp mens man sover, er ikke det, utdyper han.

Likevel rapporterte ADHD-pasientene om problemer med pustestopp under søvn fem ganger så ofte som kontrollgruppen. I tillegg sover de med ADHD generelt mindre enn andre. 26 prosent av ADHD-pasientene rapporterte at de sov under seks timer i døgnet, mens bare syv prosent av de uten diagnosen meldte om det samme.

Viktig med utredning av søvnproblemer

Å sove lite setter oss i risikosonen for å utvikle en rekke sykdommer, som diabetes. Forskning har også vist at det gjør oss mer utsatt for å utvikle fedme og hjertesykdom.

I tillegg har vel de fleste som har sovet dårlig noen netter merket at evnen til å konsentrere seg reduseres, og man kan bli urolig og rastløs, et symptom som ofte forbindes med ADHD.

Dette studiet viser at vi må rette et spesielt fokus mot søvnproblemer hos de med ADHD. Vi har nemlig tre alternativer: Enten har pasienten søvnproblemet som et symptom på ADHD, pasienten kan ha både en søvnlidelse og en ADHD-diagnose, eller pasienten kan primært ha en søvnlidelse, og symptomer som kan forveksles med symptomer på ADHD, påpeker Bjorvatn.

Ikke dårligere søvn av ADHD-medisin

Forskerne ønsket også å undersøke om medisinen som folk med ADHD får, påvirket søvnkvaliteten negativt. Den vanligste medisinen, Ritalin, er et sentralstimulerende middel som virker oppkvikkende på nervesystemet, og forskere har vært usikker på om medisinen påvirker søvnen i negativ retning.

Vi fant imidlertid ingen tegn til forverret søvn blant ADHD-pasientene som brukte medisin sammenliknet med dem som ikke brukte ADHD-medisin. Resultatene viste heller det motsatte, at medisiner mot AHDH reduserte enkelte søvnproblemer. Det er et viktig funn, understreker Bjorvatn.

Referanse

Bjørn Bjorvatn m.fl: Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Report High Symptom Levels of Troubled Sleep, Restless Legs, and Cataplexy. Frontiers in Psychology. 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01621. Sammendrag.

Bilde kreditering:
Gaelle Marcel @ Unsplash
← Tilbake til oversikten