Å lære å leve med: Pegasus - Gruppebehandling til hjelp i hverdagslivet

Sist oppdatert
25
.
02
.
2021
Kategori

PEGASUS er et psykoedukativt gruppebasert program for voksne med ADHD og deres nærmeste pårørende.


Programmet tilbys i spesialisthelsetjenesten. Psykoedukativ tilnærming innebærer systematisk og strukturert informasjon om ADHD og behandlingsformer, med undervisning basert på ulike pedagogiske metoder der målet er god opplæring i diagnosen. Den grunnleggende ideen bak en psykoedukativ tilnærming er at evnen til å mestre øker med god kunnskap om sykdom eller tilstand.

PEGASUS-programmet er manualbasert og består av åtte forelesninger á 2,5 timer pr. leksjon. Programmet skal gi generell kunnskap om ADHD og utfordringer som er knyttet til diagnosen, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike offentlige støtteordninger. Ikke minst får deltakerne mulighet til å lære mer om seg selv og om situasjonen til de pårørende, med mål om å forbedre relasjonen mellom personen med ADHD og hans eller hennes nærmeste. Dette står helt sentralt i PEGASUS sin arbeidsmåte. Gruppeformatet gir også mulighet for erfaringsutbytte med andre i en lignende situasjon og tips til strategier for bedre mestring i hverdagen.

Litt om kursmateriell for PEGASUS

1: Manualen for kursansvarlige inneholder:
• En kort beskrivelse av ADHD hos voksne samt ulike behandlingstilnærminger.
• Kursets format, prinsipper og mål, samt kliniske erfaringer med bruk av PEGASUS.
• Informasjon og råd om praktisk gjennomføring.
• Innledning til kursets åtte forelesninger, samt forelesningsmateriell og hovedbudskap.
• Til manualen for kursansvarlige følger det med en minnepinne med de ferdige forelesningene, arbeidsmateriell, samt evalueringsskjema og diplom.

2: PEGASUS-kurset består av åtte kurssamlinger med følgende tema:
• ADHD hos voksne – en introduksjon
• Medikamentell og psykologisk behandling av ADHD
• Livsstilsfaktorer og ADHD
• Strategier og kognitiv støtte i hverdagen
• Å leve med ADHD
• ADHD og relasjoner
• ADHD i arbeidslivet
• Støtte og tilbud fra samfunnet

3: Felles kursbok for kursdeltakere med ADHD og deres nærstående

PEGASUS er et egnetførste trinn i behandling etter diagnostisering. Kurset er tilpasset norskeforhold og følger nasjonal faglig retningslinje
Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten