Psykoterapi for voksne med ADHD

Sist oppdatert
10
.
09
.
2021
Kategori

Til nå har behandling av ADHD stort sett bestått av medikamentell behandling, selv om Helsedirektoratet også anbefaler psykoedukasjon, gruppebehandling, mindfulness og andre former for oppfølging.

En gruppe norske klinikere ønsket å gjøre noe med dette manglende tilbudet. I 2015 opprettet de en prosjektgruppe sammen med Helse Sør-Øst og Helse Vest. De startet med å oversette og omarbeide materiale som opprinnelig ble utformet i Tyskland i 2004, deretter videreført i Sverige ved Karolinska institutt. Behandlingsmetoden i materiale bygger på elementer fra Dialektisk atferdsterapi (DBT). Metoden innebærer ferdighetstrening i grupper, der treningen består av flere elementer, og en manual benyttes for å sikre systematikk i bruken av de ulike elementene. Da den norske versjonen ble ferdigstilt i 2019, ble den supplert med et forskningsprosjekt der voksne med ADHD i Helseregion Sør-Øst og Helseregion Vest, fikk tilbud om å delta i gruppebehandling. 121 pasienter og 7 distriktspsykiatriske poliklinikker (DPS) deltok i utprøvingen.  Materialet, opplegget og behandlingstilbudet ble godt mottatt av både pasienter og behandlere som deltok i utprøvingen. Et hovedmål for prosjektet var å gjøre en standardisert psykoterapeutisk behandling, tilgjengelig for norske forhold.

Lansering av kursmateriell og opplæring av nye kursholdere

Den 09. september i år inviterte Helse Sør-Øst og Helse Vest til en to dagers lansering og innføring i teoriheftet og arbeidsboken «Psykoterapi for voksne med ADHD». Forut for denne lanseringen ble det gjennomført 2 digitale opplæringskurs. Klinikere fra 17 DPS deltok, og målet fremover er å lære opp ytterligere klinikere, slik at tilbudet vil kunne tilbys voksne med ADHD ved de enkelte DPS. Selve behandlingen som tilbys pasientene vil bestå av flere elementer:

  • Psykoedukasjon, som innebærer å lære om og mestre egen tilstand
  • Mindfulness, øvelser på å være oppmerksomt tilstede
  • Atferdsanalyse, lære å forstå egen atferd og hvordan få til endring i eget liv
  • Coaching, veiledning, motivering, trening på bevisste veivalg, faglig og personlig utvikling.
Øverst fra venstre: Merete Møller (Halden-Sarpsborg DPS), Ingunn Mundahl (Helse Midt), Line J. Lundseth (Halden-Sarpsborg DPS, Unni Sagstad (Helse Vest) Nederst fra venstre: Nina I Molde, Bodhild Sjømæling (Helse Sør-Øst), Tage Lien (Helse Sør-Øst), Anne Halmøy (Helse Vest)
Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten