"Skyting for mestring" prosjekt

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

«Skyting for mestring» er et pilotprosjekt for elever med konsentrasjonsproblemer.

SKYTING BEDRER KONSENTRASJONEN

Siden jul i fjor har Sondre Tørset (15) deltatt i programmet «Skyting for mestring» som er et pilotprosjekt for elever med konsentrasjonsproblemer. Nå skal prosjektet videreføres.

Det begynte med at jeg undret meg over hvorfor skyttere flest virker så rolige, sier skytterprinsesse Mona Isene, som også er lærer ved Berkåk skole i Rennebu i Sør-Trøndelag.

Var det tilfeldig? Eller var det slik at man blir roligere og mer fokusert av å drive med skyting?

ROLIGERE AV Å SKYTE
Hun hadde også hørt om mange som ble roligere av å skyte etter å ha strevd på skolen, utenat de har tenkt noe særlig over det. Så fikk hun høre om et prosjekt i Danmark der unge med ADHD og lignende problematikk fikk lære seg å skyte i regi av ADHD-foreningen i Danmark. Mona undersøkte det danske prosjektet og bestemte seg snart for å forsøke noe lignende i Norge. Hun søkte Gjensidigestiftelsen om penger til forskningsmidler, og resultatet ble pilotprosjektet «Skyting for mestring» hvor elever med konsentrasjonsproblemer og ADHD skal lære fokus og motivasjon gjennom skytesporten.

GODE ERFARINGER
Isene er selv ansvarlig for prosjektet og har så langt høstet positive erfaringer. Én av dem som har deltatt, er Sondre Tørset (15), som har ADHD. Han er elev ved Berkåk skole og har vært med siden julen 2015. Skytebanen ligger bare noen hundre meter unna skolen der Sondre og de andre elevene tilbringer én skoletime per uke.
– Jeg har hatt problemer med konsentrasjonen. Spesielt vanskelig er det å konsentrere seg om skolearbeidet i lengre tid av gangen, sier han.
På skytebanen er det derimot ikke vanskelig å holde fokus.
̶  Jeg er veldig glad for at jeg får være med på det og synes det er utrolig artig, sier Sondre.

Spesielt det at han får tilbakemeldinger på skolearbeidet med det samme, er bra, mener han. Mange stusser over at elever med manglende impulskontroll får håndtere skytevåpen. Men Isene er opptatt av å få frem at de først og fremst lærer sikkerhet og håndtering av våpen og ammunisjon.
̶− Våpenet i seg selv er ikke farlig, men feil håndtering og manglende kunnskaper kan føre til at uønskede hendelser inntreffer. Med god opplæring kan slike situasjoner unngås, sier Isene.

OPPLEVER MESTRING
̶ − Elevene som deltar, sier at de opplever mestring på skytebanen. Det påvirker selvbildet positivt. Skytetreningen bidrar forhåpentligvis til at de lærer seg teknikker for å finne roen. Til forskjell fra skolearbeidet får elevene tilbakemelding på det de gjør umiddelbart, mener Isene.  ̶  De skyter på elektroniske skiver og resultatet kommer opp på en skjerm. Da ser de om de har gjort det bra eller dårlig umiddelbart, og får veiledning med det samme.
̶− De får repetere flere ganger og blir korrigert på teknikken – slik at de har mulighet til et enda bedre resultat. Slik er det jo ikke når de leverer inn en skoleoppgave. Da kommer som regel veiledningen mye senere, sier Mona.

Håpet er at elevene kan overføre teknikker og erfaringer fra skytebanen til klasserommet, men det er litt tidlig å evaluere resultatene foreløpig.


Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten