Vi snakkes! - En håndbok om kommunikasjon, konflikthåndtering og elefantjakt

Sist oppdatert
15
.
03
.
2022
Kategori

Mennesker med ADHD kan være sårbare for å havne i konflikter på grunn av vansker med emosjonsregulering, noe som kan føre til at man havner i konflikter, eller at konflikter eskalerer.

To lyttende ører. Ill: Mads Johan Øgaard

Behovet for å håndtere og forebygge konflikter i organisasjoner er stort, og under pandemien har behovet blitt større. I ADHD Norge ønsker vi å bli gode på både å forebygge og håndtere konflikter. Mennesker med ADHD kan være sårbare for å havne i konflikter på grunn av vansker med emosjonsregulering, noe som kan føre til at man havner i konflikter, eller at konflikter eskalerer.

ADHD Norge har laget en håndbok om kommunikasjon og konflikthåndtering designet spesielt for personer med ADHD. Håndboken skal være et verktøy som både sekretariatet, frivillige og andre kan bruke.  

Personer med ADHD kan ha dårligere sosiale ferdigheter, manglende impulskontroll og oppmerksomhetsvansker, noe som kan føre til at konflikter med andre lettere oppstår. Vi opplever at både ansatte i sekretariatet og våre frivillige må håndtere konflikter på ulike nivå, uten at vi har noen«verktøykasse» å jobbe med. Ofte er nøkkelen til å komme seg styrket videre god konflikthåndtering. Vi ønsker å forebygge at konflikter oppstår, men er ikke naive på at konflikter er en del av møter mellom mennesker, også i vår organisasjon. Håndboken er tenkt som et hjelpemiddel i det konfliktforebyggende arbeidet, hvor målet er at organisasjonen gjennom gode kommunikasjonsferdigheter skal rustes til å lære seg god konflikthåndtering tidlig, og slik forebygge potensielle konflikter.

Det siste to årene har ADHD Norge mottatt henvendelser fra frivillige som opplever at de gjennom pandemien har blitt mer isolert med færre møtepunkt. De strenge smittevernstiltakene har vært krevende, og ikke minst konfliktskapende. I tillegg kommer personlige utfordringer knyttet til at møtepunkt digitaliseres, noe som i seg selv ikke alltid er ADHD-vennlig. Både vanskelige arbeidsforhold internt i organisasjonen og konflikter som oppstår, kan på sikt få uheldige konsekvenser for utøvelsen av det frivillige arbeidet.

Realiteten er at det organisatoriske arbeidet i noen fylkeslag har vært skadelidende grunnet pandemien. Vi håper håndboken vil gi et nasjonalt kompetanseløft på konflikthåndtering og kommunikasjon internt, og slik styrke organisasjonen i det videre arbeidet.

I disse dager sendes «Vi snakkes!» ut til alle landets fylkeslag. Ønsker du å vite mer om håndboken, kan du ta kontakt med faglig rådgiver Hanne Skarsvaag.

Last ned heftet her

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten