Brosjyrer

ADHD Norge har laget brosjyrer på flere områder, rettet mot ulike målgrupper. Vi har også brosjyrer på flere språk. Brosjyrene våre kan lastes ned eller bestilles.

Språk

Vi snakkes!

Håndboken om kommunikasjon og konflikthåndtering er designet spesielt for personer med ADHD. Håndboken skal være et verktøy som både sekretariatet, frivillige og andre kan bruke.  

Last ned

COVID-19 foreldretips

Gode foreldretips i en vanskelig hverdag.

Last ned

Å ha ADHD

Å ha ADHD kan være både en styrke og en utfordring. I heftet som retter seg mot barn på småskoleog mellomtrinnet finner du fakta om ADHD og tips fra barn som har ADHD.
Heftet kan brukes i klassen for å øke forståelsen av det å
leve med ADHD og det å ha en venn med ADHD. Heftet er oversatt fra Riksförbundet Attention i Sverige av ADHD Norge.

Last ned

ADHD Norge

ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Her kan du lese mer om oss.

Last ned

Voksne med ADHD

Faktabasert brosjyre om det å ha ADHD som voksen.

Last ned

Uoppmerksom type

Ca. 25–30 % av de som har ADHD, har store oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktive eller impulsive. Da brukes diagnosen ADHD uoppmerksom type, det som tidligere ble kalt ADD.

Last ned

Fakta om ADHD

ADHD kan deles inn i tre undergrupper:
ADHD hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type
ADHD kombinert type, dvs. uoppmerksom, impulsiv og hyperaktiv
ADHD hovedsakelig uoppmerksom type (tidl. ADD)
Her kan du lese mer om disse

Last ned

Barn og Unge med ADHD

Ca. 3 til 5 prosent av barn og unge under 18 år får en ADHD-diagnose. Barnet kan ha symptomer på ADHD allerede i barnehagen, men de fleste får diagnosen i skolealder.

Last ned

I arbeid med ADHD

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer.

Last ned

Barnevernguiden

ADHD har en forekomst på 3-5 % og er den hyppigst stilte diagnosen innen psykisk helsevern for barn og unge. Barn og unge med ADHD utgjør slik en relativt stor og sårbar gruppe som ansatte i barnevernet regelmessig vil møte. Vi har derfor laget en guide som skal hjelpe barnevernet til å lage gode tiltak i møte med denne gruppen.

Last ned

Lærerguiden

Guiden er ment som en hjelp til lærere som tilrettelegger for barn og unge med ADHD i grunn- og videregående skole til å få økt kunnskap om diagnosen, og gir noen konkrete råd som kan fungere i skolehverdagen.

Last ned

Barnehageguiden

ADHD har en forekomst på 3-5 % og er den hyppigst stilte diagnosen innen psykisk helsevern for barn og unge. Barn og unge med ADHD utgjør slik en relativt stor og sårbar gruppe som ansatte i barnevernet regelmessig vil møte. Vi har derfor laget en guide som skal hjelpe barnevernet til å lage gode tiltak i møte med denne gruppen.

Last ned

ADHD hos kvinner

Dette informasjonsheftet er ment å gi et innblikk i hvordan ADHD-symptomer og relaterte vansker kan arte seg hos kvinner, samt hvilke følger ADHD kan ha for fungering i skole, jobb og hverdagsliv.

Last ned

De utrolige årene

Denne veilederen gir en oversiktlig fremstilling av ADHD hos barn og unge. Guiden er et verktøy for gruppeledere som benytter programmer fra DUÅs programserie når de har barn med ADHD i gruppene sine eller skal gjennomføre foreldregrupper.

Last ned

Arbeidssøkere med ADHD

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD.

Last ned

Du og jeg og ADHD

Samlivskurset “Du og jeg og ADHD” er utviklet av psykologene Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington i samarbeid med ADHD Norge med midler fra BUFDIR. Innholdet i kurset er basert på forskning på voksen ADHD, litteratur og nettbaserte ressurser om parforhold og ADHD, klinisk erfaring, kunnskap om generell parpsykologi og erfaringer med kursmaterialet i utviklingsperioden.

Bestilling av kursmateriell, informasjon om kurset og kurslederopplæring foretas via psykolog Line Lotherington, mail: line@nevro.no

Last ned