Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeslag består av mange frivillige som bruker mye av sin fritid og jobber for å øke kunnskapen og forståelsen for ADHD i vårt fylke.

De tillitsvalgte jobber for å få til mest mulig aktiviteter og møteplasser for hele målgruppen vår – barn, ungdom, voksne og deres pårørende og nærstående. Vi har stort fokus på mestring og det at våre medlemmer skal knytte kontakter og danne seg et nettverk blant likesinnede. 

Som fylkeslag har vi også fokus på å jobbe interessepolitisk for å fremme den samfunnsmessige likestillingen for mennesker med ADHD. Vi sprer informasjon og har brukerrepresentanter i mange ulike fora for å løfte ADHD saken på mange ulike arenaer. Vi jobber tett opp imot hjelpeapparatet for å øke deres kompetanse på hvordan hverdagen oppleves for mennesker med ADHD og deres pårørende. 

Forebygging er et stort tema som vi også har fokus på – blant annet for å forebygge fattigdom, sosial eksklusjon, rus og kriminalitet. 

Vi oppdaterer hjemmesiden så godt det lar seg gjøre, men vi har også en egen facebookside hvor alle våre arrangementer publiseres fortløpende. 

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål, ønsker å være en frivillig eller lurer på aktiviteter i vårt område.

Kontaktinformasjon

ADHD Norge Nord-Trøndelag
c/o Lars Morten Lersveen
Lektor Musums gate 8
7650 VERDAL


Samtalegruppe

Fylkeslaget oppretter samtalegrupper på forespørsel. Ønsker du å lese mer om samtalegruppe kan du lese om det her.

Selvhjelpsgruppe

Fylkeslaget setter i gang selvhjelpsgrupper på forespørsel når vi har nok deltakere. Ønsker du å lese mer om selvhjelpsgruppe kan du lese om det her.

Vi har mye samarbeid med Vårres regionalt brukerstyrt senter og gir en del tilbud i samarbeid med dem. Her er en liten oversikt:

Oppfølgingskvelder

Etter infodager på BUP inviterer vi til oppfølgingskveld med temaet «muligheter, rettigheter, støtteordninger og hjelpemidler». Datoer og invitasjon publiseres i kalenderen og på Facebook. Her kan du lese en standard invitasjon uten dato.

Skolebesøk

Vi i ADHD Norge Nord-Trøndelag tilbyr sammen med Vårres regionalt brukerstyrt senter et 3-delt opplegg med info om ADHD til elever, ansatte på skolen samt til foreldre. Dette kan gjennomføres på en dag eller deles opp over flere dager. Vi fletter også inn litt info om Tourette syndrom og Asperger syndrom. Tilbudet er pr i dag gratis. Les mer om det på dette vedlegget og send epost til nt@adhdnorge.no for å bestille skolebesøk Nord i Trøndelag. 

Du kan lese mer om tilbudet med skolebesøk her

Mestringskurs

Det tilbys mestringskurs til foreldre til barn med nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterforstyrrelser) og til voksne med egen diagnose. Mestringskurset går over 4 kvelder med en kursdag pr uke på ca. 2 ½ time hver gang. Her lærer man seg ulike verktøy for bedre mestring av hverdagen. 

Send epost til nt@adhdorge.no dersom du ønsker å delta på kurs her Nord i Trøndelag. 

Du kan lese mer om tilbudet med mestringskurs her

Informasjon om «Min side»

Vi jobber hele tiden for å til enhver tid ha tilgjengelig oppdatert kontaktinfo til våre medlemmer. I den forbindelse har vi utarbeidet et informasjonsskriv som forteller litt om hvorfor dette er viktig. Les mer her.

Vennligst sjekk at din kontaktinfo stemmer på Min Side.

Stiftelsesmøte i ADHD Norge Trøndelag 2024

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer å deltar på dette historiske stiftelsesmøte.
Lørdag 9. mars 2024 kl. 15:30

Invitasjon til stiftelsesmøte kan du lese her
Komplette stiftelsesdokumenter kan du lese her
Valgkomiteens innstilling kan leses her

For spørsmål kan dere ta kontakt på trondelag@adhdnorge.no 

Årsmøter i ADHD Norge Nord-Trøndelag

Alle som ønsker det får tilsendt årsmøtepapirene på e-post ved å henvende seg til nt@adhdnorge.no eller ved å kontakte sekretær på tlf. / sms 920 35 322

Årsmøtepapirer for årsmøte 4. mars 2023:
Innkalling til årsmøte med saksliste
Brev fra valgkomiteen
Oversikt over hvem som er på valg
Konstituering
Årsmelding for 2022
Protokoll årsmøtet 4. mars 2023

Vedlegg til fylkeslagets årsmelding - lokallagenes årsmøtepapirer
Revidert regnskap for 2022
Revisorrapport for 2022
Behandling av innkomne saker
Handlingsplan
Budsjett til orientering
Styrehonorar og godtgjøringer til godkjenning
Valgkomiteens innstilling
Styrets forslag til valgkomite og revisor

Årsmøtepapirer for årsmøte 5. mars 2022
Signert årsmøteprotokoll 05.03.2022

Vil du støtte oss med din Grasrotandel?

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Dette kan gjøres med en SMS, dersom du er en registrert kunde hos Norsk Tipping og har et gyldig mobilnummer på din brukerprofil.

Send «Grasrotandelen
893996982
»
til 2020.
(Tjenesten er gratis)

Registrering av Grasrotandelen kan også gjøres ved å følge linken under eller besøke en av Norsk Tipping sine kommisjonærer.

Styremedlemmer

Styreleder
Lars Morten Lersveen
412 23 616nt@adhdnorge.no
Sekretær
Mona Breding Lersveen
Økonomiansvarlig
Sissel Sundet
Styremedlem
Nina Fredin Johansen
Styremedlem
Pål Espen Tømmervik
Styremedlem
Aminda Sofie Bertelsen Johansen
Varamedlem
Kathrine Trondstadhagen
Varamedlem
Inger Gudny Krogstad