Trøndelag

Trøndelag fylkeslag består av mange frivillige som bruker mye av sin fritid og jobber for å øke kunnskapen og forståelsen for ADHD i vårt fylke.

De tillitsvalgte jobber for å få til mest mulig aktiviteter og møteplasser for hele målgruppen vår – barn, ungdom, voksne og deres pårørende og nærstående. Vi har stort fokus på mestring og det at våre medlemmer skal knytte kontakter og danne seg et nettverk blant likesinnede. 

Som fylkeslag har vi også fokus på å jobbe interessepolitisk for å fremme den samfunnsmessige likestillingen for mennesker med ADHD. Vi sprer informasjon og har brukerrepresentanter i mange ulike fora for å løfte ADHD saken på mange ulike arenaer. Vi jobber tett opp imot hjelpeapparatet for å øke deres kompetanse på hvordan hverdagen oppleves for mennesker med ADHD og deres pårørende. 

Forebygging er et stort tema som vi også har fokus på – blant annet for å forebygge fattigdom, sosial eksklusjon, rus og kriminalitet. 

Vi oppdaterer hjemmesiden så godt det lar seg gjøre, men vi har også en egen facebookside hvor alle våre arrangementer publiseres fortløpende. 

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål, ønsker å være en frivillig eller lurer på aktiviteter i vårt område.

Kontaktinformasjon

ADHD Norge Trøndelag
c/o Lars Morten Lersveen
Lektor Musums gate 8
7650 VERDAL

Medlemstilbud i Trøndelag

Samtalegruppe

Fylkeslaget oppretter samtalegrupper på forespørsel. Ønsker du å lese mer om samtalegruppe kan du lese om det her.

Selvhjelpsgruppe

Fylkeslaget setter i gang selvhjelpsgrupper på forespørsel når vi har nok deltakere. Ønsker du å lese mer om selvhjelpsgruppe kan du lese om det her.

Samarbeid med Vårres regionalt brukerstyrt senter om ulike tilbud:

Oppfølgingskvelder

Etter infodager på BUP inviterer vi til oppfølgingskveld med temaet «muligheter, rettigheter, støtteordninger og hjelpemidler». Datoer og invitasjon publiseres i kalenderen og på Facebook. Her kan du lese en standard invitasjon uten dato.

Skolebesøk

Vi i ADHD Norge Trøndelag tilbyr sammen med Vårres regionalt brukerstyrt senter et 3-delt opplegg med info om ADHD til elever, ansatte på skolen samt til foreldre. Dette kan gjennomføres på en dag eller deles opp over flere dager. Vi fletter også inn litt info om Tourette syndrom og Asperger syndrom. Tilbudet er pr i dag gratis. Les mer om det på dette vedlegget og send epost til trondelag@adhdnorge.no for å bestille skolebesøk Nord i Trøndelag. Du kan lese mer om tilbudet med skolebesøk her

Mestringskurs

Det tilbys mestringskurs til foreldre til barn med nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterforstyrrelser) og til voksne med egen diagnose. Mestringskurset går over 4 kvelder med en kursdag pr uke på ca. 2 ½ time hver gang. Her lærer man seg ulike verktøy for bedre mestring av hverdagen. 

Send epost til trondelag@adhdorge.no dersom du ønsker å delta på kurs her Nord i Trøndelag. Du kan lese mer om tilbudet med mestringskurs her

MinSide

Vi jobber hele tiden for å ha tilgjengelig oppdatert kontaktinfo til våre medlemmer. Vennligst sjekk at din kontaktinfo stemmer på MinSide.

Årsmøteseminaret 2024

Her deles presentasjonene fra årsmøteseminaret 9-10. mars 2024.

Stiftelsesmøte i ADHD Norge Trøndelag 2024

Lørdag 9. mars 2024 kl. 15:30

Invitasjon til stiftelsesmøte kan du lese her
Komplette stiftelsesdokumenter kan du lese her
Valgkomiteens innstilling kan leses her

Protokoll fra stiftelsesmøte kan lastes ned her

For spørsmål kan dere ta kontakt på trondelag@adhdnorge.no 

Årsmøtepapirer for Sør-Trøndelag 9. mars 2024:
Årsmøtedokumenter, inkl. protokoll (samlet)

Årsmøtepapirer for Nord-Trøndelag 9. mars 2024:
Innkalling
Konstituering
Årsmelding for 2023
Årsregnskap for 2023
Revisjonsberetning for 2023
Innkomne saker
Årsmøteprotokoll 2024


Vil du støtte oss med din Grasrotandel?

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Dette kan gjøres med en SMS, dersom du er en registrert kunde hos Norsk Tipping og har et gyldig mobilnummer på din brukerprofil.

Send «Grasrotandelen
893996982
»
til 2020.
(Tjenesten er gratis)

Registrering av Grasrotandelen kan også gjøres ved å følge linken under eller besøke en av Norsk Tipping sine kommisjonærer.

Styremedlemmer

Styreleder
Lars Morten Lersveen
Styremedlem
Mona Breding Lersveen
Styremedlem
Pål Espen Tømmervik
Styremedlem
Kristian Mandahl
Styremedlem
Anne Fagrell.
Styremedlem
Hege Hafstad.
Styremedlem
Pia Olaug Henriette Lund
Styremedlem
Per Sigbjørn Risvik
Varamedlem
Sissel Sundet
Varamedlem
Roar Marken
Varamedlem
Frida Marie Fagrell
Ungdomsrepresentant
Per Sigbjørn Risvik.
Ungdomsrepresentant
Frida Marie Fagrell.