Bøker

Det er skrevet mange bøker om ADHD, både for store og små.
Vi anmelder også stadig nye bøker om dette temaet i vårt medlemsblad, og disse anmeldelsene blir publisert her.

YouTube