Bokanmeldelse: Kan de ikke bare ta seg sammen?

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

Boken gir innsikt i nyere forskning på årsaksforhold, utviklingsforløp og virksomme tiltak.

Boka er anmeldt av fagsjef Nina Holmen.

Boka Kan de ikke bare ta seg sammen Om barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom av Lisbeth Iglum Rønhovde har nå kommet ut i 3. utg (Gyldendal, 2018).  Første utgave ble utgitt i 1997, men boka er fortsatt like aktuell og brukes i stor skala som pensum for lærerstudenter. Boka gir en oppdatert innsikt i teori og forskning på ADHD og Tourettes syndrom og Rønhovde drøfter videre hvordan vi best kan tilrettelegge og støtte disse barna i sin hverdag. Med sin lange og brede erfaring, presenterer og begrunner Rønhovde en rekke tiltak som kan benyttes på skolen, SFO og i hjemmemiljøet.  

Det som er nytt i denne utgaven er kapittel 1 Toleranse og tilpasninger i et inkluderende samfunn som tar for seg en grundig drøfting av debattene i media rundt ADHD, diagnostisering og medisinering.  Dette synes jeg blir et viktig bakgrunnsteppe for videre innsikt i diagnosene, og som kan føre til at fagpersoner eller studenter som trenger kunnskap om diagnosen/dette får et bredere kunnskapsgrunnlag, og kanskje tenker over sitt eget ståsted og holdning i møte med disse barna. Altså et viktig bidrag som et motsvar til tabloide overskrifter.  

I tillegg er det tatt med en rekke flere case fra praksisfeltet, noe som gjør at forskning og teori blir levendegjort og praksisnært. Rønhovde skriver glimrende og har gode fortellinger, samt sitater som vi kan kjenne oss igjen i og som gjør boken absolutt aktuell for alle som arbeider for å bedre hverdagen for barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom.

Nina Holmen

Fagsjef

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten