ADHD-medisiner på reise

Sist oppdatert
23
.
05
.
2024
Kategori

Hvis du bruker medisiner, er det en del ting du bør vite før du legger ut på reise.

Har du med reseptpliktige legemidler, må du alltid være forberedt på å kunne dokumentere at du er eier av medisinen. Medisinen bør oppbevares i originalemballasjen fra produsenten.

Dokumentasjon som er nyttig å ha med:

  • legeerklæring eller kopi av resept
  • originalemballasjen fra det norske apoteket
  • medisinliste på engelsk med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser)

Spør på apoteket hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for medisiner du skal ha med deg på reise til utlandet.

Retningslinjer og lovverk

De fleste ADHD medisiner inneholder narkotiske virkestoffer.Det er spesielle regler for disse. Ved reiser kan du, til personlig, medisinsk bruk, ta med medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer for inntil 30 dagers bruk.

Ved reiser ut av Norge og innenfor Schengen-området

Den generelle regelen er at du kan ta med medisiner som inneholder såkalte narkotiske virkestoffer som tilsvarer en måneds forbruk. Du må kunne dokumentere at legemiddelet er til personlig bruk. Dette gjøres ved hjelp av etiketten på pakningen, med resept, med legeerklæring og/eller med en Schengen-attest hvis påkrevd i landet du skal reise til. Det finnes ingen felles legemiddelliste for alle Schengen-landene. Du må følge listen som gjelder for det landet du skal reise til. I enkelte land er det krav om Schengen-attest for visse legemidler.

Schengen-attest får du på apoteket.

Ved reiser ut av Norge og utenfor Schengen-området

Ved reise til land utenfor Schengen-området må du avklare med myndighetene i landet du skal reise til hvilken mengde legemidler de tillater, og hvilken dokumentasjon de krever. Det er lurt å sjekke om dine legemidler regnes som narkotiske i det landet du kan skal reise til, for dette kan variere fra land til land. Norske myndigheter tillater at du har med deg legemidler for mer enn 30 dagers forbruk ut av Norge ved reise til land utenfor Schengen-området. Da må du kunne dokumentere at du har et medisinsk behov for legemidlene med en norsk legeerklæring.

Ved reiser inn til Norge

Les om legemidler på reise inn til Norge her          

Bringing medicines into Norway by travel

Tolletaten har også opplysninger om dette

Kilde: Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Bilde kreditering:
Unsplash
← Tilbake til oversikten