ADHD-medisiner på reise

Sist oppdatert
15
.
06
.
2023
Kategori

Hvis du bruker medisiner, er det en del ting du bør vite før du legger ut på reise.

Har du med reseptpliktige legemidler, må du alltid være forberedt på å kunne   dokumentere at du er eier av medisinen. Medisinen bør oppbevares i originalemballasjen fra produsenten.

Dokumentasjon som er nyttig å ha med:

  • legeerklæring eller kopi av resept
  • originalemballasjen fra det norske apoteket
  • medisinliste på engelsk med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser)

Spør på apoteket hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for medisiner du skal ha med deg på reise til utlandet.

Retningslinjer og lovverk

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med deg nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Ved reiser til land utenfor EØS-området, kan du ta med medisiner for høyst tre måneders bruk.

Det er spesielle regler for medisiner som er oppført på dopinglisten eller narkotikalisten. Ved reiser kan du, til personlig, medisinsk bruk, ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på dopinglisten for inntil 30 dagers bruk.

Ved reiser ut av Norge og innenfor Schengen-området

Den generelle regelen er at du kan ta med medisiner som inneholder såkalte narkotiske virkestoffer som tilsvarer en måneds forbruk. Du må kunne dokumentere at legemiddelet er til personlig bruk. Dette gjøres ved hjelp av etiketten på pakningen, med resept, med legeerklæring eller med en Schengen-attest.

Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler, beroligende midler, samt sentralstimulerende stoffer som for eksempel Concerta, Equasym og Ritalin. Les Statens legemiddelverk om reiser ut av Norge

Ved reiser ut av Norge og utenfor Schengen-området

Skal du ut av Schengen-området, kan du ta med narkotiske legemidler for mer enn én måneds forbruk dersom du har legeerklæring. Det er ikke lenger nødvendig å søke Legemiddelverket om tillatelse ved slike reiser, men det er viktig å undersøke hvilke regler som gjelder ved innreise til det landet du skal til.

Schengen-området består av 27 europeiske land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Reiser til Norge (dersom du har folkeregistret adresse i Norge)

Du kan ta med legemidler som er kjøpt i utlandet som tilsvarer én ukes forbruk. Dette er innskjerpet for å redusere muligheten for videresalg og misbruk. Med legeerklæring fra Norge kan du ta med deg en mengde medisiner som tilsvarer en måneds forbruk. Du kan returnere med legemidler som er kjøpt i Norge tilsvarende én måneds forbruk ved å vise originalemballasjen og apoteketikett. Les Statens legemiddelverk om reiser til Norge

Reiser til Norge (dersom du er utenlandsk statsborger)

Du kan ta med narkotiske legemidler for inntil én måneds forbruk. Ved behov kan Legemiddelverket gi tillatelse til å ta med større mengder.

Kilde: Norsk folkehelseinstitutt

Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer om ADHD

Statens Legemiddelverk og pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7», Helsedirektoratet.


Bilde kreditering:
pixpoetry @ Unsplash
← Tilbake til oversikten