ADHD og arbeidsliv

Sist oppdatert
06
.
03
.
2024
Kategori

Forskning innenfor arbeidsliv og ADHD viser til at det viktigste når det gjelder valg av yrke, er interesse og motivasjon.

Har man ADHD og jobber med noe man er veldig interessert i, har man gjerne «et ekstra gir» og en egen evne til å «holde fokus». Noen har beskrevet dette fokuset som en «laserstråle». Det er få yrker mennesker med ADHD ikke kan jobbe med, men noen yrker vil for et menneske med ADHD innebære ekstra innsats fordi det de må dokumentere helseattest.

Noen mennesker med ADHD forteller at det de trenger hjelp med i en studie/arbeidssituasjon er å lage en god struktur og følges ekstra opp i hverdagen. Et eksempel på dette kan være at man ikke har flere arbeidsoppgaver på én gang, men jobber ferdig ett og ett delmål om gangen. Da får man kanalisert energien og motivasjonen rundt ett og ett delmål, i stedet for at man begynner på flere oppgaver som man i sluttenden ikke klarer å gjennomføre, enten fordi man har gått lei, eller fordi man skifter fokus og glemmer det man har påbegynt.

Ressurssiden «Arbeidssøkere med ADHD»

I "Kunnskapsbanken" til NAV finner du ressurssiden “Arbeidssøkere med ADHD”. Den beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler, samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. Målgruppene for heftet er ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende.

Råd til arbeidsplassen

Mye energi og kreativitet kan komme arbeidsplassen til nytte dersom personer med ADHD får hjelp til «å administrere seg».  Utsettelsesvanvidd, skippertaksmetode, tidsoptimisme, ikke komme i gang, ikke få avsluttet, for mange baller i luften, lett å forstyrre og skjemautfylling er noen typiske problemer i forhold til kollegaer og leder. 

Her har vi hentet frem noen råd fra boka «I arbeid med ADHD»

  • Vektlegg ressursene og motivasjonen – la den ansatte gjøre det vedkommende er god til og interesserer seg for.
  • Anerkjennende oppfølging – konstruktive og tydelige tilbakemeldinger.
  • Hjelp til å komme i gang og strukturere – hjelp til prioritering og en realistisk plan for dagen eller uken er uvurderlig.
  • En oppgave eller ett prosjekt om gangen.
  • Hjelp til å avslutte – i et prosjektteam vil personer med ADHD kunne være bedre i idéfasen enn i avslutningsfasen.
  • Mentor/fadder som bistår med planlegging av dagen/uken, hjelp til å sette opp milepæler/arbeidsoppgaver, hjelp til å prioritere og evaluere oppgavene.
  • Unngå åpent kontorlandskap for å unngå avledning og distraksjoner.

Bilde kreditering:
Arron Choi @ Unsplash
← Tilbake til oversikten