Arbeidsliv

Noen mennesker med ADHD forteller at de trenger hjelp til å lage en god struktur og følges ekstra opp på arbeidsplassen. Enkelte yrker medfører også at mennesker med ADHD må dokumentere helseattest. Arbeidsliv kan være så mangt og denne siden tar for seg ulike aspekter ved det å ha ADHD og være i jobb.

YouTube