ADHD og type 1 diabetes: En utfordrende kombinasjon

Sist oppdatert
30
.
04
.
2021
Kategori

Behandling av type 1 diabetes er komplisert og krever gode kunnskaper, tekniske ferdigheter og samarbeidsevne mellom barn og foreldre.

Studier av barn og ungdom som har både ADHD og type 1 diabetes har vist at de har dårligere regulert blodsukker og et mer krevende forløp av diabetes sykdommen enn dem som kun har type 1 diabetes.

Hva er type 1 Diabetes?

Type 1 diabetes er en «insulin-mangelsykdom». Sykdommen skyldes at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen blir destruert. De fleste som utvikler type 1 diabetes, er unge voksne. Til tross for mye forskning vet vi ikke hva som er årsaken til at noen får type 1 diabetes. Det er ingenting som tyder på at årsaken er relatert til feil kosthold, overvekt eller lite fysisk aktivitet.

Type 1 diabetes må behandles med insulin for at pasienten skal overleve. Behandling med insulin gis som injeksjoner med sprøyte/penn eller insulinpumpe flere ganger om dagen. Mengden insulin som gis, må justeres etter kroppens behov til enhver tid. Dette behovet endres fra dag til dag, og påvirkes av blant annet matinntak, fysisk aktivitet, stress og sykdom. Høyt blodsukker over tid gir økt risiko for å utvikle alvorlige langtidskomplikasjoner som hjertekarsykdom, tap av syn, nyresvikt, nerveskade og tidlig død.

Hvorfor er det spesielt utfordrende å ha ADHD sammen med type 1 diabetes?

Vellykket diabetesbehandling krever god evne til oppmerksomhet og planlegging. Det betyr at funksjonsvanskene som sees ved ADHD, kan påvirke evnen til å gjennomføre god diabetesbehandling.

Barn og unge med ADHD kan være mer impulsive enn barn flest, plutselig har de spist en sjokoladebit, og glemmer å ta insulin. Det synes også som at barnas plutselig skiftende aktivitetsnivå kan føre til raske endringer i blodsukkernivået. Kombinasjonen av de to sykdommene blir enda mer utfordrende når man vet at både svært lavt og svært høyt blodsukker i seg selv kunne gi en forverring av ADHD-symptomene. En velkjent bivirkning av sentralstimulerende medikamenter er at de kan gi nedsatt appetitt. Ved Type 1 diabetes er det viktig med regelmessige måltider for å holde blodsukkeret stabilt.

Betydningen av ADHD ved somatisk sykdom Studier fra blant annet Sverige og Tyskland tyder på at barn som har ADHD, har dårligere blodsukkerregulering enn de som bare har Type 1 diabetes. Det er rimelig å anta at ADHD-symptomene har en betydning for hvordan man klarer å gjennomføre diabetesbehandlingen. På samme måte kan vi anta at ADHD også har betydning for hvordan man klarer å gjennomføre behandlingen av andre somatiske sykdommer. Både for barn og unge, og voksne med ADHD, så betyr det å ha en kronisk sykdom som som type 1 diabetes helsemessige tilleggsutfordringer. Her trenger vi mer forskning.

Artikkelen er skrevet av psykologspesialist Egil Midtlyng og overlege Kristin A. Bakke på Nevsom.

Bilde kreditering:
← Tilbake til oversikten