Diabetes og ADHD er en alvorlig kombinasjon

Sist oppdatert
21
.
09
.
2021

Diabetes og ADHD er en alvorlig kombinasjon. Kombinasjonen er alvorlig fordi barn og unge som både har ADHD og diabetes, har dobbelt så høy risiko for å bli rammet av den livstruende tilstanden syreforgiftning.

De har ofte en større risiko for akutt lavt blodsukker, og de bruker mer insulin i hverdagen enn jevnaldrende med diabetes type 1 som ikke har ADHD. God egenomsorg er viktig ved diabetes, og krever alt det som personer med ADHD har vanskeligheter med. Derfor bør disse to diagnosene ses og behandles i sammenheng, da de påvirker hverandre gjensidig.

Diabetes egenomsorg

Diabetes krever regelmessig vurdering av eget blodsukker i forbindelse med daglige aktiviteter, som for eksempel spising og fysisk aktivitet. På bakgrunn av denne vurderingen skal man kunne tilpasse og innta rett mengde insulin eller raske karbohydrater – sistnevnte ved for lavt blodsukker. Egenomsorgen er helt avgjørende for barn og unges daglige fysiske og psykiske helse, for trivsel og for å unngå utvikling av komplikasjoner. I diabeteshverdagen kreves det både fokus, oversikt, oppmerksomhet og utholdenhet.

Utfordringer ved ADHD

ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet. Graden av symptomer vil variere, men felles for alle med ADHD er at de særlig strever med eksekutive funksjoner. Det betyr blant annet at de mangler oversikt og har vansker med å planlegge, strukturere og handle målrettet. De kan ha vanskeligheter med å være oppmerksomme og å fokusere på det de skal, og de er lette å avlede. Mange har utfordringer med tidsfornemmelse og arbeidsminne, og handler gjerne før de får tenkt seg om.

ADHD gir store utfordringer i hverdagen, som er svært forenelige med utfordringene ved å opprettholde en velregulert diabetes. Det å leve med diabetes krever også mye av våre eksekutive funksjoner. På grunn av høy arvelighet ved ADHD, kan en ekstra utfordring være at en av foreldrene kanskje også har ADHD, og derfor de samme utfordringer som barnet. For foreldre med ADHD kan det være ekstra utfordrende å støtte opp om barnets egenomsorg ved diabetes. Derfor en god grunn til å ha et særlig fokus på disse familiene.

Økt støtte ved kombinasjonen ADHD og diabetesDet er av stor betydning for barn og unges helse, læringsevne, trivsel og selvbilde at de har en velregulert diabetes. Derfor håper vi at de som jobber med barn og unge med ADHD og diabetes er oppmerksomme på de særlige utfordringer diagnosene skaper i hverdagen. Det vil ofte være behov for å iverksette tiltak som ekstra rådgivning og støtte. Dette gjøres ved å:


Mer informasjon:


ADHD Norge: post@adhdnorge.no tlf. 67 12 85 85

Diabetesforbundet :post@diabetes.no tlf. 23 05 18 00

Utskriftsvennlig dokument finner du her:

Bilde kreditering:
Adobe Stock

Andre leste disse artiklene også

No items found.