De utrolige årene – foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD

Sist oppdatert
28
.
01
.
2021

Denne veilederen har som formål å gi en oversiktlig fremstilling av diagnosen ADHD hos barn og unge.

Guiden er blant annet et verktøy for gruppeledere som benytter programmer fra DUÅs programserie når de har barn med ADHD i gruppene sine, eller der det skal gjennomføres foreldregrupper hvor det deltar foreldre som har barn med ADHD.

Ulike kommuner og BUPer i Norge har lenge tilbudt De Utrolige Årene (DUÅ) som foreldreveiledning. Gjennom disse årene har vi erfart at mange av barna og foreldre som mottar tilbudet har ADHD. Tilbakemeldingene etter gjennomført gruppeforløp har vært gode både fra foreldre og behandlere. I senere år har noen fagmiljøer tilrettelagt materialet slik at det i større grad enn tidligere også er skreddersydd barn med ADHD.

Med økt kunnskap om ADHD og hvilke implikasjoner det kan gi, blir det lettere å støtte foreldrene og gi dem enda bedre utbytte av foreldreveiledningen.

Første avsnitt gir en generell innføring om ADHD. Vi ønsker å gi gruppelederne mulighet til å forholde seg til ADHD ut fra et faglig relevant grunnlag, og mye av det man kan undre seg over som gruppeleder, vil man få svar på her.
Deretter følger en omtale av programutvikler Carolyn Webster-Strattons artikkel om De Utrolige Årene og ADHD1. Guiden er et supplement til DUÅ- manualene, og ikke et korrektiv. Det er derfor en betydelig samhørighet mellom guiden og De Utrolige Årene sitt materiale.

Etter de to teoretiske kapitlene, dykker vi ned i praksis. Vi har brukt oppbyggingen av et gruppe- forløp som overordnet disposisjon, og har plukket ut og beskrevet nærmerede temaene som er særlig relevante. Vi avslutter med et eksempel på «kjøleskapsnotat», slik vi kjenner dem fra støtteark som benyttes i DUÅs foreldregrupper.
Det er vanskelig å beskrive gruppeprosessene, men det er likevel en betydelig del av kapittelet som beskriver praksis. Når prosessen er god, er alle deltakerne med. Alle gruppeledere har kjent på følelsen man får når en lykkes i gruppemøtet med noe som er krevende for foreldrene: man blir oppglødd og gjennomgår evalueringene enda en gang – og de er gode! Vi ønsker med denne guiden å bidra til flere slike opplevelser.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten