Guide for skole og lærere

Sist oppdatert
09
.
08
.
2021

Hensikten med lærerguiden er å hjelpe lærere som tilrettelegger for barn og unge med ADHD i grunn- og videregående skole til å få økt kunnskap om diagnosen, og prøve å gi noen konkrete råd som kan fungere i en lang skolehverdag.

Hvordan en elev trives på skolen, er i stor grad avhengig av forholdet til læreren og de andre elevene. Læreren må være en tydelig leder og gi elevene trygghet og støtte i deres utvikling og læring. Ved å skape en atmosfære av trygghet, stabilitet og aksept kan en styrke og føre elever fram mot en positiv identitet. Som pedagog må man arbeide for tilhørighet og arbeidsfellesskap, og samtidig skape en aksepterende holdning til alle elever uansett vanske. Samtidig må opplæringen være meningsfylt, og elevene må få tillit og ansvar. For å få til et godt læringsmiljø kreves nøye planlegging og systematisk arbeid.

Hensikten med lærerguiden er å hjelpe lærere som tilrettelegger for barn og unge med ADHD i grunn- og videregående skole til å få økt kunnskap om diagnosen, og prøve å gi noen konkrete råd som kan fungere i en lang skolehverdag.

ADHD Norge vet at det kan være utfordrende å tilrettelegge for elever med ADHD, og tiltak som fungerer for en elev, er ikke alltid løsningen for neste. Det er viktig å huske at det er store individuelle forskjeller innenfor diagnosen ADHD, og hver enkelt elev er unik. Her er det nyansene og detaljene som avgjør om man lykkes eller ikke! Har du møtt én med ADHD, har du kun møtt én!

Her kan du lese lærerguiden

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten