Inkludering av elever med ADHD -hva virker?

Sist oppdatert
10
.
03
.
2022

Læreren har den viktigste voksenrollen på skolen, og det å gi elever trygghet og lære hensiktsmessige strategier for riktig atferd krever tid og bygging av gjensidig tillit.

Elever med ADHD kan være en utfordring for lærere og medelever, og det kreves god klasseledelse og en tydelig struktur for å skape en forutsigbar hverdag for disse barna. Tidlig innsats og riktig tilrettelegging i skolen er viktig for elever med ADHD, slik at de kan oppleve mestring og å lykkes. Sosial trening og tilhørighet i klassen er viktig. Ofte trenger barna å lære teknikker for å styrke både egenverd og selvfølelse. Dette er også verktøy som vil styrke overgangen til voksenlivet. ADHD Norge ønsker å bidra til å skape gode holdninger i skolen der medelever og lærere utvikler åpenhet for at vi alle er forskjellige, samtidig som vi må se etter positive egenskaper hos hverandre.

Forskning viser at den som har mest betydning for enkelteleven i skolehverdagen, er læreren. En god lærer betyr mye og kan endre livet og fremtiden til den det gjelder. Det å fremheve den gode læreren og fremhevede gode historiene kan få flere lærere motivert til å nå frem til flere av elevene sine, og kanskje tilrettelegge på en annen måte enn før.

ADHD Norge har nå laget fire nye scribble-filmer sammen med Per Trystad. Målet er å gi økt forståelse for diagnosen, gi elever med ADHD en bedre skolehverdag, gi læreren verktøy for å håndtere utfordrende elever og gi læreren verktøy til å tilrettelegge skolehverdagen for alle elever i klassen. Vi håper filmene vil være til inspirasjon for lærere i grunnskolen og gi motivasjon for å gi riktig tilrettelegging og sikre inkludering for alle. 

Skolen og ADHD - Foreldresamarbeid

Hva er et godt foreldresamarbeid for foreldre til elever medADHD?

Skolen og ADHD - Klassemiljø og ledelse

Hvordanlage forutsigbarhet, oversikt og struktur for elevene?

Skolen og ADHD - Sosial ferdigheter

Bedre sosiale ferdigheter med fokus på inkludering, hvordan få til det?

Skolen og ADHD - Til læreren min

Hva ønsker elever med ADHD seg av læreren sin?

 

Manus til filmene er laget i samarbeid med spesialpedagog og fagbokforfatter Lisbeth Iglum Rønhovde sammen med medlemmer i ADHD Norge, Amalie Angell fra Nordland og Marcus Wullum Andersen fra Østfold. Skuespiller Sunniva Du Mond Nordal har lagt sin stemme til filmene. Nina Holmen har vært prosjektleder. Filmene er produsert med med midler fra Bufdir.

Bilde kreditering: