Kartlegging av hjemmeskole

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

I forbindelse med Covid-19 har ADHD Norge mottatt få henvendelser om hjemmeskole og hvordan det fungerer for familier med ADHD i hverdagen. Derfor laget vi en kartlegging for å se hvordan elevene har det.

Det er delte meninger om hvordan hjemmeskole har fungert. Dette henger sannsynligvis sammen med hvordan hjemmesituasjonen er, og om elevene har fått hjelp til å gjøre oppgaver hjemme.

Mange er positive til hjemmeskole. Elevene som sier de er positive til hjemmeskole, forteller at de får konsentrert seg bedre, og at det er mer ro og fred. De får jobbet bedre, får gjort flere oppgaver, og de får bedre hjelp og mer ros. For noen har karakterene forbedret seg, og flere sier de har lært mer i fagene. Flere elever opplever mestring i bruk av digitale hjelpemidler, og chattefunksjonene har fungert bra, noen har hatt egne gruppetimer på slike. Flere sier også at de kan jobbe hvor de vil, og at de slipper å sitte rolig på en plass, de kan arbeide i sitt eget tempo, og de opplever at de har bedre tid. Mange har fått hjelp av mor for å lage seg gode rutiner og mer forutsigbarhet. De slipper leksene etter skoletid, noe som har virket motiverende. Mange har fått god hjelp hjemme og har hatt behov for tett oppfølging, bl.a. med å strukturere arbeidet og å komme i gang, men flere sier også at de har blitt mer selvstendige og klarer mye av oppgavene alene. Det er enklere å få med seg beskjeder, og de er mer effektive.

Elevene kan ta pauser når de ønsker det og slipper å være «på» hele tiden. Flere forteller om roligere dager, samtidig som at flere også har drevet med fysisk aktivitet mellom jobbingen. Flere sier de slipper stress med tiden og slipper å være med på alt. Elevene unngår distraksjoner, og det er mer fleksibilitet.  

Oversiktlige dagsplaner og gjennomgang fra lærer på nett har vært spesielt nyttig. Tilbakemeldingen fra lærerne har for mange vært god og hyppig, men noen sier den har være vanskeligere. Flere foreldre beskriver et godt skole-hjem samarbeid. Flere sier at dagene har blitt mer positive, og at de slipper negative tilbakemeldinger fra lærere.  

Sosialt er det mange som sier at de savner venner, men at de også har funnet andre måter å være sosial på. Flere sier de er glade for å slippe mobbing og at de føler seg tryggere på hjemmebane. Noen sier det har vært mindre stress og mindre vondt i magen. Noen sier det «koster» dem mye å passe inn sosialt på skolen.

Noen sier de har fått et bedre forhold til foreldrene sine og at det har vært mindre krangling hjemme i perioden.

De elevene som er negative til hjemmeskole, forteller at det har vært vanskelig å motivere seg for skolearbeidet, og foreldrene har opplevd det utfordrende å motivere barna sine, som forklares som energitappende. Flere elever forteller at de ikke har hatt foreldre hjemme som kan hjelpe dem med oppgavene, eller at de ikke rekker alt. Flere beskriver distraksjoner som mobil, spill, YouTube, sosiale medier, Netflix, TikTok o.l. som lett tilgjengelig i perioden.

Flere sier at all tilrettelegging ble borte med hjemmeskole, og at det tok mange uker før man fikk hjelp. Noen sier at de ikke har lært noe ved hjemmeskole og fått gjort lite. Flere sier at de har hatt liten kontakt med læreren sin, noen sier at de ikke har hatt kontakt med skolen i det hele tatt. Flere sier at det har vært utfordrende å følge med på hvilke kanaler lærerne kommuniserer på. Foreldrene beskriver et dårlig skole-hjem samarbeid.  

Foreldrene beskriver hjemmeskole som utfordrende når man har hjemmekontor, skolebarn og barnehagebarn samtidig. Flere beskriver at det har vært vanskelig å lage rutiner når man er flere søsken hjemme. Flere forteller om konflikter hjemme om skolearbeidet, frustrasjon og daglige kamper. Elevene opplever det som mas fra foreldrene.

Noen har hatt tilpassede arbeidsplaner, og noen synes det har vært vanskelig å følge dagsplanene. Flere forteller om vansker med å organisere og strukturere seg, å komme i gang med oppgaver og for videre fremdrift. Noen sier at det er vanskelig å følge nettundervisningen. Det er for mye arbeid enkelte dager og for vanskelige oppgaver, i tillegg til mye tidspress. Flere sier at de har hatt vansker med å levere oppgaver i rett tid og få med seg alle beskjeder. Noen sier at strukturen har blitt borte med hjemmeskole, og at det har vært vanskelig psykisk.  

Sosialt så har det vært negativt å miste klassetilhørigheten. Flere forteller at det har vært utfordrende å fylle dagene. Noen likte hjemmeskole bra i de første to ukene, deretter falt nyhetens interesse.  

Kan være stressende med mange forskjellige typer oppgaver, det stresser meg.  Ikke alltid det fungerer med å samarbeide med mine foreldre.  Men det er kjekt når eg får det til, da. Og eg kan kle meg hvordan eg vil. Det er bra.

Bilde kreditering: