Pakkeforløp psykiske lidelser – barn og unge

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

Et pakkeforløp er et normerende pasientforløp som beskriver organisering av utredning, behandling og oppfølging, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer der det finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med ADHD inngår som en del av pakkeforløpet for psykiske lidelser – barn og unge. 

Helsedirektoratet arbeider for tiden med pakkeforløp ADHD eller evt en modul for ADHD under pakkeforløp psykiske lidelser – barn og unge som forventes å være ferdig i løpet av 2021 / 2022. 

Les om pakkeforløp psykiske lidelser – barn og unge på Helsedirektoratets sider.

Lurer du på hva et pakkeforløp er? 

Mer informasjon om pakkeforløp finner du på Helsedirektoratet sine sider

Bilde kreditering:
Ramin Talebi @ Unsplash

Andre leste disse artiklene også

No items found.