Utredning av ADHD voksne

Sist oppdatert
19
.
08
.
2022

ADHD Norge har de siste årene opplevd økning i antall henvendelser fra voksne som mistenker at de har ADHD. De fleste lurer på hvordan man går frem for å få en utredning og eventuelt hva som er viktig å vektlegge.

Det er to muligheter for å få en ADHD-utredning. Den mest vanlige (og desidert billigste) er å gå via det offentlige hjelpeapparatet. Man kan også gjennomføre utredning av ADHD hos privatpraktiserende psykiater, da trenger man ikke henvisning fra fastlege. Husk likevel at dette er kostbart, da man må betale alt selv.

Offentlig hjelpeapparat
En ADHD-utredning via det offentlige hjelpeapparatet starter hos fastlegen. Fastlegen gjennomfører en kartlegging, og utarbeider på bakgrunn av denne, en videre henvisning til DPS (distriktspsykiatrisk senter). Det er nødvendig med en strukturert kartlegging før pasientene får et tilbud på DPS og symptomene må være alvorlige og vise betydelige funksjonsproblemer på skole, arbeid og i hjemmet. Mer om dette kan du lese i Prioriteringsveileder psykisk helse

Alt om gangen i en offentlig utredning og ulike typer behandlingstiltak kan du lese mer om i nasjonal retningslinje for utredning og behandling av ADHD.  

Hva kan du selv forberede?
En ADHD-utredning er ganske omfattende, og det er også viktig at henvisningen og kartleggingen fra fastlegen er god. Før du kontakter fastlegen kan det være lurt å tenke tilbake når eventuelle symptomer på ADHD oppstod, hvordan eventuelle symptomer var i grunnskole og ungdomstid, og generelt beskrive hva slags symptomer du kan ha som kan indikere ADHD. Da arveligheten når det gjelder ADHD er stor, er det også viktig å nevne om det finnes andre i familien som har ADHD. Det er også lurt å beskrive alvorlighetsgraden og hvordan symptomene påvirker arbeid, skole og hverdagsliv.

Det kan også være lurt å fylle ut et selvrapporteringsskjema symptomer ADHD, dette fyller man ut og tar med til fastlegen for videre dialog. Selvrapporteringsskjema symptomsjekkliste finner du her.

Hva om jeg får avslag?
Flere pasienter som mistenker ADHD, får avslag i DPS og blir rådet til å oppsøke private psykiatere for ADHD-utredning eller behandling. Privat utredning er svært kostbart, og det er ikke alle som har økonomi til det. Flere blir bedt om å søke hjelp kommunalt, utfordringen her er at det pr dags dato ikke eksisterer et helhetlig behandlingstilbud til mennesker med ADHD i kommunene.

ADHD Norge mistenker at en del av avslagene i DPS skyldes at henvisninger fra fastlege ikke er presis nok. Diakonhjemmet sykehus har utarbeidet en mal for henvisning ved spørsmål om ADHD som vi deler her

Dersom man får avslag på videre utredning DPS og trenger veiledning i hht å påklage avslaget, kan man kontakte Pasient og brukerombudet. De hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. All hjelp fra dem er gratis og de har taushetsplikt.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten