Kan det å være i naturen hjelpe barn med ADHD?

Sist oppdatert
26
.
06
.
2023

I så fall: Hvordan?

Teksten er skrevet av Elisabeth Nord-Varhaug. Artikkelen stod på trykk i ADHD Norges medlemsmagasin utgave 2, 2023

Aktiv bruk av naturen har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av den norske kulturarven. Friluftsliv er en vesentlig  del av både den nasjonale og personlige identiteten vår. Det er bred enighet blant forskere om at opphold i natur har positive helseeffekter for barn. Undersøkelser viser at lek i naturen kan gi effekter som blant annet bedre konsentrasjonsevne, en følelse av tilhørighet, positive effekter på sosial samhandling, samt en  positiv utvikling av følelser og fantasi. På bakgrunn av det vi vet om naturens betydning for barn, ønsket jeg å undersøke nærmere hvordan virkningen er på den psykiske helsen til barn med ADHD.

Tilgang til natur  kan ha en positiv betydning for psykisk velvære hos barn med ADHD


Å bruke tid i naturen kan bidra til å redusere stress og fremme oppmerksomhet hos barn med ADHD

Stress er noe alle opplever, og det er en naturlig del av det å være menneske, særlig mennesker med ADHD kan oppleve økt uro og impulsivitet. Symptomer på ADHD kan også forsterkes gjennom opplevd stress. Forskning viser at tilgang på grønne miljøer modererer stress og forbedrer den psykiske helsen hos barn med ADHD. Annen
forskning viste også at barn med ADHD rangerte en 20 minutters tur i grønne miljøer som både mer avslappende og morsommere, sammenlignet med urbane miljøer.

Det å opprettholde konsentrasjon og oppmerksomhet kan være viktig for å kunne klare å sortere bort informasjon, oppfatninger og opplevelser som ikke er relevante for øyeblikket. Forskningen gjort på naturens betydning på oppmerksomhet og konsentrasjon viste at det å gå i en park i 20 minutter i naturlig miljø kan forbedre konsentrasjonen og oppmerksomheten hos barn med ADHD. En annen studie bekreftet dette når foreldre til barn diagnostisert med ADHD vurderte ettervirkningene av 49 vanlige aktiviteter etter skoletid og i helger. Studien viste at grønne friluftsaktiviteter etter skoletid og i helger kan være effektivt for å redusere oppmerksomhetssvikt hos barn med ADHD.

Å bruke tid i naturen kan øke livskvaliteten til barn med ADHD

Tilgang til natur  kan ha en positiv betydning for psykisk velvære hos barn med ADHD. Funnene fra forskning viser at 85 % av barna assosierte et «virkelig bra» liv med kontakt med naturen, og 95 % av barna assosierte et «virkelig bra» liv med å være aktiv, og særlig da fokus på å være aktiv utendørs. Tilgang og eksponering for natur har altså en sammenheng med barn med ADHD sin oppfatning av økt velvære. Som nevnt ovenfor så rangerte også barn med ADHD tur i grønne miljøer som mer avslappende og morsommere sammenlignet med urbane miljøer, noe som også kan være med å bidra til økt livskvalitet.  

Oppsummert kan en derfor si at naturens betydning for den psykiske helsen til barn diagnostisert med ADHD er redusert oppmerksomhetssvikt, stressreduksjon og økt velvære.


Hvordan kan en da legge til rette for mer tid i naturen for barn med ADHD?

Ettersom forskning viser at kun 20 minutter ute i grønne miljø kan ha en positiv betydning på den psykiske helsen til barn, viser det at en ikke trenger å dra veldig langt på tur, og det er ikke nødvendigvis veldig tidkrevende eller dyrt. Noen tips er å gå til barnehage og skole istedenfor å kjøre, ta med barnet og lag middagen ute, og la barnet få utforske naturen.  Avslutningsvis synes jeg Taylor og Kuo (2008) oppsummerer det hele veldig fint: «Doser av naturen kan tjene som et trygt, billig, allment tilgjengelig nytt verktøy for å håndtere ADHD- symptomer.» (Taylor & Kuo, 2008).

Referanser:

Barfield, P.A & Driessnack, M (2018) Children with ADHD draw-and-tell about what makes their life really good https://doi.org/10.1111/jspn.12210

Taylor, A.F & Kuo, F.E (2004) A Potential Natural Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Evidence From a National Study https://doi.org/10.2105/AJPH.94.9.1580

Taylor, A.F & Kuo, F.E (2009) Children with attention deficits concentrate better after walk in the park https://doi.org/10.1177/1087054708323000


Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.