Tilpasset opplæring for elever med ADHD

Sist oppdatert
13
.
08
.
2020
Kategori

De fleste elever med ADHD har behov for tilpasset opplæring i skolen og da kan det være lurt å sette seg inn i hvordan opplæringen kan tilrettelegges og hva det innebærer.

Du kan lese mer om dette i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av personer med ADHD som er utgitt av Helsedirektoratet. 

Det er Statped som på vegne av Helsedirektoratet har skrevet disse rådene:

Les Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse her

For elever med ADHD bør:
• Regler og beskjeder være tydelige uten for mange ord
• Kontinuerlige tilbakemeldinger, og positive og negative konsekvenser avtales i forkant
• Kontinuerlige belønninger og positive tilbakemeldinger
• Lærere bør forsøke å være i forkant av hendelser
• Det bør gis ytre og konkrete signaler for at de skal nå mål og tilpasse egen atferd

En viktig forutsetning for at elever med ADHD skal klare seg bra på skolen er en dyktig lærer. Forskning viser at egenskaper hos læreren som tålmodighet, forutsigbarhet, kunnskap om ADHD, evne til tverrfaglig samarbeid samt og å vise en positiv holdning til eleven er viktige egenskaper en lærer som har barn med ADHD i klassen burde ha.

For å få kunnskap om ADHD og hvordan lærere best mulig kan tilrettelegge for elevene, har ADHD Norge laget Lærerguiden hvor det er tips og råd om hvordan tilpasninger kan gjøres i praksis.

Lærerguiden finner du her

Gode strategier for lekser


Bilde kreditering:
Leon @ Unsplash
← Tilbake til oversikten