Når dirigenten svikter

Sist oppdatert
20
.
12
.
2023

ADHD Norge har i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest laget et undervisningsopplegg om reguleringsvansker ved ADHD.

DISTRAKSJON. Illustrasjon: Mads Johan Øgaard.

Personer med ADHD strever ofte med selvregulering, egenledelse og eksekutive funksjoner. Det er derfor viktig at personer med reguleringsvansker får informasjon og hjelp, mens pårørende og fagfolk trenger kunnskap for å forstå utfordringene og for å kunne gi riktig hjelp.

Reguleringsfunksjoner er viktige for å kunne styre atferd, følelser, tanker og oppmerksomhet.

Det viktigste med prosjektet er å gjøre kjent hva regulerings funksjoner er, hva reguleringsvansker kan føre til når det gjelder utfordringer i hverdagen, og ikke minst hvilke tiltak som kan være nyttige. Økt kunnskap om og forståelse for disse funksjonene, både hos dem som selv har vansker, hos pårørende og hos fagfolk, kan bidra til at de som er rammet av vanskene, kan få et bedre liv. Dette siden kunnskap kan føre til mindre stigmatisering og moralisering, samt bedre tilrettelegging og hjelp, sier Helene Barone, som har ført heftet i pennen.

Last ned heftet her:

Heftet kan også bestilles om du sender en mail til post@adhdnorge.no

Prosjektet er delt inn i tre deler hvor vi har laget et hefte, webinarer og en podkast med intervju av fagfolk og medlemmer i ADHD Norge som beskriver reguleringsvanskene i hverdagen. Podkasten ble gjennomført i et samarbeid med Jimmy Westerheim i The Human Aspect.

Hør podkasten her:
Med Jimmy Westerheim, Helene Barone, Cecilie Graham-Olsen og Torleif Belck-Olsen

Webinar i tre deler finner du her:

1: Reguleringsvansker og ADHD. Webinar med Helene Barone

2: Reguleringsvansker hos voksne med ADHD. Webinar med Helene Barone

3: Reguleringsvansker hos barn med ADHD. Webinar med Helene Barone

Prosjektgruppen har bestått av seksjonsleder Unni Sagstad, psykologspesialist Helene Barone, generalsekretær Gry Lunde, fagsjef Nina Holmen og kommunikasjonsrådgiver Therese Dahl. Illustrasjonene er laget av Mads Johan Øgaard.

Bilde kreditering: