Om jeg spør deg hvordan du har det og hva du føler, klarer du å svare på det? I denne modulen skal vi se nærmere på følelsene våre og hvordan de henger sammen med våre behov. Vi skal også se nærmere på følelseregulering og hvorfor dette kan være ekstra utfordrende ved samtidig ADHD og rusproblemer.

Følelser

Refleksjonsoppgaver

Vi har utarbeidet refleksjonsoppgaver som vi håper kan hjelpe dere å sette ord på erfaringene dere har med dere.

Hvilke følelser har du brukt rus for å håndtere?

Er ADHD bare mangel på trygghet?

Snakker man om skam og følelser i rusbehandling i dag, hva er deres erfaring med dette?

Hvilke strategier har du dersom du opplever at følelsene tar overhånd?

Verktøykasse

Her har vi samlet noen tips og ulike ressurser som kan være relevant for kursledere og kursdeltakere

Evaluering

Gi oss gjerne en evaluering

Evalueringsskjema