Hva er egentlig ADHD?

Mange kan ha problemer med å sitte stille, følge med eller kontrollere impulsiv atferd. Men for noen er vanskene så store at de påvirker flere arenaer i livet. I denne modulen skal vi se nærmere på hva ADHD egentlig er, og hvor individuelle utfordringene kan være.

Hva er ADHD?

Hva skjer i hjernen med ADHD?

Refleksjonsoppgaver

Vi har utarbeidet refleksjonsoppgaver som vi håper kan hjelpe dere å sette ord på erfaringene dere har med dere.

Hva ble du opptatt av etter å ha sett webinaret?

Når fikk du ADHD-diagnosen?

Hvilke tilleggsvansker har du, og hvordan håndterer du disse?

I hvilke situasjoner opplever du mindre uro?  

Mange med ADHD forteller at de bevisst/ubevisst har maskert vanskene sine i mange år. Er dette noe du kjenner deg igjen i, og hvordan har dette vært for deg?

Verktøykasse

Her har vi samlet noen tips og ulike ressurser som kan være relevant for kursledere og kursdeltakere

Evaluering

Gi oss gjerne en evaluering

Evalueringsskjema