Å høre til, oppleve støtte, anerkjennelse og kjærlighet er grunnleggende behov for de fleste av oss. I denne modulen skal vi se nærmere på relasjoner og hvorfor dette er så viktig for oss. Vi skal også se nærmere for økt risiko for relasjonsproblemer ved samtidig ADHD og rusproblemer.

Relasjoner

Ensomhet og utenforskap

Refleksjonsoppgaver

Vi har utarbeidet refleksjonsoppgaver som vi håper kan hjelpe dere å sette ord på erfaringene dere har med dere.

Hvilke kvaliteter har du som gjør at du er en god venn?

Hvilke kvaliteter har et menneske som gjør at du føler deg trygg?

Hvilke erfaringer har du med utenforskap?

På hvilken måte har impulsivitet eller uoppmerksomhet påvirket relasjonen din til andre?

Var det noe i filmen som traff deg og hvorfor/hvorfor ikke?

Verktøykasse

Her har vi samlet noen tips og ulike ressurser som kan være relevant for kursledere og kursdeltakere

Evaluering

Gi oss gjerne en evaluering

Evalueringsskjema