Mestringsstrategier

Alt vi gjør i livet, er på sett og vis en mestringsstrategi. Alt vi gjør, gjør vi for å få det bedre. Alle vil på et vis ha det bra, og tar sine valg deretter. Men, det er ikke alltid vi tar disse valgene basert på nok informasjon. I denne modulen skal vi se nærmere på hvordan følelse, behov, strategi og håndtering henger sammen. For hvorfor er det så viktig å sette ord på det vi trenger?

Mestringsstrategier

Refleksjonsoppgaver

Vi har utarbeidet refleksjonsoppgaver som vi håper kan hjelpe dere å sette ord på erfaringene dere har med dere.

Hvilke behov har du som gjør at du valgte å komme hit i dag?

På hvilke områder i livet strever du?

Hvilke rutiner er viktige for deg?

I hvilke situasjoner er det lettere å beskrive hva man trenger?

Når fungerer du bra, og hva kan du lære av det?

Hva er det dårligste tipset til organisering du har fått?

Verktøykasse

Her har vi samlet noen tips og ulike ressurser som kan være relevant for kursledere og kursdeltakere

Evaluering

Gi oss gjerne en evaluering

Evalueringsskjema