Å leve med ADHD kan gi utfordringer, men det er også viktig å finne egne muligheter for vekst og suksess. Ved å kjenne til og forstå hvordan ADHD er for deg, etablere gode rutiner, og sette mål for fremtiden, er det kanskje lettere å oppleve en meningsfull hverdag?

Veien videre

Refleksjonsoppgaver

Vi har utarbeidet refleksjonsoppgaver som vi håper kan hjelpe dere å sette ord på erfaringene dere har med dere.

Hva er en god hverdag for deg?

Hva er du best til, hva er dine sterkeste sider?

Hva er viktigst for deg nå?  

Hva drømmer du om?

Verktøykasse

Her har vi samlet noen tips og ulike ressurser som kan være relevant for kursledere og kursdeltakere

Evaluering

Gi oss gjerne en evaluering

Evalueringsskjema