Psykoedukasjon som behandlingsform ved ADHD

Sist oppdatert
20
.
04
.
2021
Kategori

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor pasienter og deres pårørende får kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose, i dette tilfellet ADHD. Dette er et tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Behandlingsformen skal gi informasjon om ADHD og en slags undervisning om hvordan leve med denne diagnosen. Psykoedukasjon er med andre ord en terapeutisk kunnskapsformidling omkring ADHD. Hensikten er at pasienter og deres pårørende skal få kunnskap om hvordan de kan mestre diagnosen på best mulig måte i hverdagen. Forskning viser at psykoedukasjon kan bidra til å redusere plagene ved diagnosen og dermed bedre livskvalitet og livsmestring. 

Det finnes en rekke psykoedukative tiltak om ADHD både for barn og unge med ADHD, foreldre til barn med ADHD og voksne med ADHD. 

Det er stor variasjon rundt omkring i landet om tilbudet om psykoedukasjon blir gitt, men det står i Nasjonal retningslinje at medikamentell behandling, som de fleste pasienter får tilbud om, skal gis sammen med tilbud om psykoedukasjon.

Du kan lese mer om psykoedukasjon og ulike psykoedukasjonsprogrammer her:

For barn og unge:

For foreldre: 


For voksne: 


Bilde kreditering:
Nik Shuliahin @ Unsplash

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten